Ateizm Derneği Psikolojik Rehberlik Programı

İnanç ve ifade özgürlüğünün; ülkemizde gelişmesi, ayrımcılığa maruz kalınmaksızın her bireyin eşit şekilde nesnel, nitelikli ve bilimsel psikolojik desteğe ulaşmasına katkı verme hususu, Ateizm Derneği için önemlidir. Buna bağlı olarak, verilen hizmet, Ateizm Derneği’nin, mental olarak sağlıklı ve işlevsel bireylerin ülkemizde var olmasına katkıda bulunulması adına, alanında uzman psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından gönüllülük esasına dayanarak gerçekleştirilen bir “danışmanlık hizmeti”dir. Verilen bu hizmet, sağlıklı insan tanımı içinde yer alan, “fiziksel ve mental olarak stabil, bütün olma” kavramına binaen, bu desteğe ulaşmakta güçlük geçen non-teist bireylere, psikolojik destek konusunda ilk basamak olma amacı taşır. Görüşmeler, online olarak veya telefon vasıtası ile yapılır, en fazla 12 seans sürebilir.

Verilmesi Planlanan Hizmetler

  1. İhmal ve/veya Terk
  2. Kötü Muamele
  3. Hastalık ve Tedavi Sonrası Dönem
  4. Sosyal Çevre ile İlgili Problemler
  5. İş ile İlgili Problemler
  6. Alkol, İlaç veya Tütün Kötüye Kullanımı ile İlgili Problemler
  7. Yaşam Yönetim Güçlüğü ile İlgili Problemler

Danışmanlığın alınabilmesi için, içinde bulunulan olgunun ortadan kalkmış olması gerekmektedir. Örneğin; şiddetin halen devam ettiği bir durumda psikolog/psikolojik danışman olan kişinin danışmanlığından ziyade, adli bir durum söz konusudur. Buna benzer durumlarda, içinde bulunulan olgunun ortadan kalkmış olması dikkate alınır.

Önemli not: Bu hizmet; bir sağlık hizmeti değil, danışmanlık hizmetidir. Ağır patolojik, uzun süreli desteği gerektiren veya psikiyatri servisi ile ortak çalışmanın gerekli olduğu durumlarda ancak bir yol gösterici olarak çalışabilir ve nihai olarak Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya belediyelerde bulunan ilgili birimlerle irtibata geçilmesi gerekliliği ifade edilir. Danışmanlık alacak olan bireyin, kendisi ile alakalı ifade ettiği problem esas alınır ve beyan edilmeyen herhangi bir durumda Ateizm Derneği mesuliyet kabul etmez.

Psikolojik Rehberlik Başvuru