Hedeflerimiz

Derneğimizin hedefleri üç ana başlık altında toplanabilir:

 • “Ateizm nedir? Ateist kimdir?” sorularının yanıtını birinci elden vererek halkımızı ateizm felsefesi konusunda bilinçlendirmek. 
 • Gönüllü avukatlar aracılığıyla inançsızlıklarından dolayı mağdur olan bireylerin haklarını savunarak onları mahkemelerde yalnız bırakmamak. 
 • İnançsız bireylerin gerek aile, gerek profesyonel ve sosyal ortamlarında din baskısına, aşağılanmaya ve linç kültürüne maruz kalmasını önleyecek yönde çalışmalar/etkinlikler düzenlemek ve onları sokaklarda yalnız bırakmamak.

Bu hedefler doğrultusunda benimsediğimiz çalışma ilkeleri:

 1. Irkına, diline, cinsiyetine bakmaksızın herhangi bir dine inanmayan (nonteist) bireyleri, kendi felsefi görüşlerini hukuki zeminde özgürce ifade etmeleri yönünde desteklemek ve teşvik etmek.
 2. Ahlak argümanı üzerinden dini inancı olmayan bireyleri hedef alan ön yargıları kırmak; nonteistlerin de her duyarlı vatandaş gibi toplumun ortak yararını gözetebilecek ahlaki/vicdani değerlere sahip olduğunu ortaya koymak; bu amaçla “Ateizm Derneği” kurumsal kimliğiyle çeşitli hayır kurumları ve vakıflarla kamu yararına sosyal yardımlaşma projeleri düzenlemek.
 3. Konvansiyonel ve sosyal medyada ateistler hakkında yayılmış ve yayılmakta olan ön yargılara karşı “ateizm” temalı çalışmalar yapmak ve eğitici projeler düzenlemek.
 4. Felsefi görüşleri veya dini inançsızlıkları yüzünden hukuki yaptırım uygulanan, yargılanmakta veya yargılanacak olan nonteistlere hukuki destek sağlamak.
 5. MEB tarafından verilen zorunlu/seçmeli din dersinin, küçük yaştaki çocukların sorgulama ve analitik/bilimsel düşünme sürecini aksatan, onların topluma yararlı olabilecek yönde sağlıklı bireyler olarak gelişmesini engelleyen bir uygulama olduğunu topluma duyurmak; mümkünse 16 yaşından küçük çocuklara din eğitimi verilmemesi için kamuoyu oluşturacak etkinlikler düzenlemek; zorunlu din dersinden muafiyet için ebeveynlerin kimlik ibrazı yoluyla dini kanaatlerini açıklamaya zorlanmasını önlemek; zorunlu din dersinden muafiyetin yasalar çerçevesinde kolaylaştırılmasını sağlamak.
 6. Kız çocuklarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek, kız çocuklarının eğitimini teşvik etmek.
 7. Sahte bilimi teşvik eden veya bilim düşmanlığı yapan kişi ve kurumlarla mücadele etmek; toplumda bilimsel bakış açısının geliştiren faaliyetlerde bulunmak.
 8. Okullarda ve tüm resmi kurumlarda din ayrımcılığına karşı etkin öğrenci/memur/işçi kolektifleri oluşturmak ve böyle kurumları desteklemek; üniversiteler ve akademik çevreler ile işbirliği çerçevesinde bilim ve felsefe temalı sempozyumlar, paneller, söyleşiler, seminerler vb düzenlemek.
 9. Uluslararası ateist/nonteist/özgür düşünceli bilim kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ortak eğitim projeleri düzenlemek.

“Ben bir ateistim, hepsi bu. Ben birbirimize karşı iyi olmaktan, başkalarına yardım etmekten başka bir şeye inanmıyorum.”

Katharine Hepburn