BİLGİLENDİRİLME ONAYI

Psikolojik danışma yardımı aldığınız sürece belirli haklarınız ve sorumluluklarınız vardır. Bu belge, size sunacağımız psikolojik rehberlik yardımı, haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Bu belgeyi imzaladığınızda, bu belgede yer alan konularda aramızda bir anlaşma niteliği de taşıyacaktır. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

I.Psikolojik Yardım Süreci

Ateizm Derneği tarafından sağlanan psikolojik rehberlik yardımı hizmeti, psikoloji ve psikolojik danışma alanlarından uzmanlar tarafından kar amacı güdülmeden verilmektedir. Bu yardım süreci, uzman ve danışan tarafından birlikte belirlenecek aralıklarla 45-60 dakikalık online/yüz yüze oturumlardan oluşacaktır. Bu oturumlar boyunca ilk önce sorununuzu tanımlamaya çalışacağız, sorununuzun çözümüne yardımcı olabilecek unsurları keşfettikten sonra öncelikli amacımız sorununuzun türüne göre uygun sağlık merkezi ya da uzmanlara yönlendirme sağlamak olacaktır.

II.Gizlilik ve Sınırları

Sizinle ilgili tuttuğumuz kayıtlarla beraber, psikolojik rehberlik süresince, söylediğiniz her şey tamamen gizli tutulacaktır. Oturumlarda söylediklerinizi süpervizyon süreci dışında kalan 3. kişilerle kesinlikle paylaşmayacağız.

 • Bununla birlikte, psikolojik rehberlik süreci kapsamında belirli “istisnai durumlar” için gizliliğin sınırları bulunmaktadır. Bu durumlarda, gizliliği bozarak belirli adımları atmam zorunludur:
  • Sizin, “kendinize veya üçüncü kişiye/kişilere ciddi bir zarar verme (örn., kendisinin veya üçüncü kişinin/kişilerin canına kastetme) niyetiniz/planınız olduğu yönünde”,
  • Sebebiyet verdiğiniz, sonuçlarının engellenmesi ya da sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan bir suç işlediğiniz yönünde veya
  • Yakınlarınızın sizden tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalığı (örn., AIDS) habersizce kapma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde sözlü veya yazılı bir açıklamada bulunmanız ya da bu yönde ciddi bir izlenim vermeniz durumunda, sizi ve/veya çevrenizdeki diğerlerini korumak amacıyla konuyla ilgili kişilere (danışanın eşine/ailesine, üçüncü kişiye/kişilere ve/veya yetkili makamlara) durumu bildirmemiz hem genel psikolojik danışma etik ilke ve uygulama standartları hem de ülkemizdeki kanunlar (bkz., Türk Ceza Kanunu) açısından zorunluluktur.
 • Benzer bir durum da ceza ve hukuk davalarında ortaya çıkabilir; tanıklık celbi gelmesi hâlinde kanunen (bkz., Ceza Muhakemesi Kanunu) tanıklık yapmak zorunda kalabiliriz.
 • Ayrıca, sizin yararınız için psikolojik durumunuza veya psikolojik danışma sürecine ilişkin bazı bilgileri aileniz ve varsa eşiniz gibi sizinle ilgili kişilerle sizin izniniz doğrultusunda paylaşmayı, bazı durumlarda (örn., özellikle 18 yaşını bitirmemiş danışanlarla çalışırken) gerekli görebiliriz.
 • Sonuçta, hangi nedenle olursa olsun, sizinle ilgili bir bilginin başkasına/başkalarına açıklamamız gerektiğinde, bu durumu önce sizinle görüşmemiz gerekir. Hangi bilginin, kime/kimlere, ne zaman ve nasıl açıklanacağını ortaklaşa belirler ve açıklama yapabilmek için sizin sözlü veya yazılı izninizi almamız gerekir.

III. Olası Riskler

Bu yardım süresince duyguları keşfetmek ve bir sorun üzerinde çalışmak zaman zaman sizin sıkıntı, acı veya üzüntü yaşamanıza neden olabilir. Bu olağan bir durumdur. Sürecin sonunda beklenen, sorununuzun çözümünde uygun adımları atabilecek karar alma sürecine girmenizi sağlamaktır.

IV. Danışan Olarak Hak ve Sorumluluklarınız

 • Psikolojik danışma yardımı aldığınız sürece, size sunacağım yardımın yararlı olması için, oturumlara belirlenen gün ve saatte devam etme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bu nedenle randevu gün ve saatini birlikte en uygun şekilde ayarlamamız önemlidir. Ancak, oturumlara gelememeniz için önemli bir nedeniniz olduğunda önceden bilgilendirmeniz gerekmektedir.
 • Psikolojik danışma süresince, istediğiniz zaman yardım almaktan vazgeçme hakkınız vardır. Yardımı kendi isteğinizle sonlandırmak size hiçbir yükümlülük getirmemektedir.
 • Aldığınız bu psikolojik danışma yardımıyla ilgili herhangi bir memnuniyetsizliğinizi istediğiniz zaman dile getirebilirsiniz. Size daha iyi yardımcı olmak ve kendimizi yeniden değerlendirmek için sizi içtenlikle dinleyeceğiz.

Bu formda yazılı maddeleri okudum. Danışan olarak haklarım, sorumluluklarım ve psikolojik danışmanın sorumlulukları konusunda bilgilendim. Psikolojik rehberlik yardımını Ateizm Derneği tarafından uygun görülen psikolojik danışmandan almayı ve bu formun içerdiği koşulları kabul ediyorum.