Sıkça Sorulan Sorular

Ateizm Derneği’nin kapıları, inançsızlık özgürlüğünü ve seküler bakış açısını benimsemiş, bu uğurda verdiğimiz mücadeleye destek olmak isteyen herkese açıktır. Üyelik koşulları ve aidat ücretleri hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Dinlerin ve doğaüstü inançların bireysel ve toplumsal zararlarına işaret ediyor olsak da, derneğimizin “ateizmi yaymak” veya “misyonerlik yapmak” gibi bir amacı yoktur. Bizim hedefimiz, inançsız bireylerin uğradığı haksızlıkları dikkate alarak onlara gerek hukuki, gerek sosyal anlamda nefes alabilecekleri özgür bir ortam yaratmaktır. Dolayısıyla akılcı düşünmeyi teşvik etmek ve böylelikle aydınlanmaya giden yolu sorgulayan bireyler için olabildiğince engelsiz hale getirmek önceliğimizdir. Derneğimizin amaçları ve çalışma ilkeleri konusunda daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İçinde yaşadığımız toplumdaki baskın din İslam olduğu, inançsız ve seküler bireyleri inciten ve zarar veren toplumsal yapı da bu eksende şekillendiği için bu konu elbette dernek gündemimizde daha çok yer tutuyor. Ancak bütün dinlere eşit mesafede duruyor, nitekim hepsinin çıkış noktasının aynı psikolojik ve sosyolojik temele dayandığını biliyoruz; dolayısıyla hayır, yalnızca İslam’ı değil, hatta yalnızca örgütlü dinleri de değil, doğaüstü inanca dayanan her çeşit ideolojinin karşısında duruyoruz.

Ateizm Derneği’ne üye olarak, Müslüman nüfuslu ülkeler arasında dünyanın ilk ve tek resmî ateist sivil toplum kuruluşunu desteklemiş ve ülkemizin aydınlanması yolunda verdiğimiz tarihi mücadeleye katkıda bulunmuş olursunuz. Dahası herhangi bir hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuz takdirde Ateizm Derneği’nin sizi destekleyeceğini bilirsiniz. Ayrıca derneğimizin düzenlediği akademik ve sosyal etkinliklere ücretsiz veya indirimli olarak katılma hakkı elde edersiniz.

Evet. Tüm STK’lar gibi Ateizm Derneği’nin de kira, stopaj, elektrik, su, personel, ofis, resmi giderler vb masrafları bulunuyor. Bunların karşılanabilmesi için üyelerimizin aidatlarına ne yazık ki ihtiyacımız var. Ama bu bedeli olabildiğince düşük tutmaya özen gösterdik; ayrıca öğrenci veya engelli dostlarımız için indirimli/ ücretsiz üyelik koşulları sağlamayı da ihmal etmedik. Üyelik koşulları ve aidat ücretleri hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Kurulduğumuz günden beri, Türkiye ekonomisinin gidişatının aksine aidat ücretlerimizde herhangi bir artışa gitmediğimizi de belirtmek isteriz.

Dini dernekler toplanan bağışlarla camii yaptırmakta, Kuran kursları ile gencecik beyinleri yıkamakta, gençlerin zihinlerini kindar ve dindar bir nesil yetiştirmek için hurafelerle doldurmaktadır. İstisnalar olmakla birlikte, bu tip kurumlar genellikle toplanan bağışlarla kendi konfor ve kişisel giderlerini karşılamaktadır. Dini derneklere yapılan bağışları, dinlerin zulmünden kaçan bireylerin temel insan hakkını savunmak için mücadele veren sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağışlarla karşılaştırmak haksız ve vicdansız bir bakış açısıdır.

Ateizm Derneği destekçilerinden gelen bağış dökümlerini ve gelir/gider matrahlarını üyeleriyle aylık olarak, kamuoyuyla da yıllık olarak paylaşmaktadır. Web sitemizdeki ilgili dökümanlara buradan ulaşabilirsiniz. Toplanan bağışlar kira, aidat, stopaj, elektrik, internet, telefon, güvenlik/alarm sistemi, sanal santral çağrı merkesi, toplu sms, web hosting, yazılım lisansları, kırtasiye ve promosyon ürünleri, etkinlik masrafları ve yol giderleri gibi temel kurumsal harcamalar için harcanmaktadır. Derneğimiz bir şeffaflık göstergesi olarak 2020 itibarıyla acikacik.org üyesi olmuştur.

Dernek bünyesinde emek veren tüm görevliler gönüllülük esasıyla hizmet sağlamaktadır.

Üyeliğin onaylanma süresi 30 günü, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Üye Kimlik Kartının gönderilmesi ise 90 gün sürebilmektedir. Üyelerimizin bu konuda gösterdikleri anlayışa şimdiden teşekkür ediyoruz.

Dernek etkinliklerimizin büyük çoğunluğu; ADTT (Ateizm Derneği Tanışma Toplantıları), söyleşiler, imza günleri, online etkinlikler, piknikler vb ücretsizdir. Ancak sempozyum, yaz kampı, yemekli toplantı, konser, tiyatro vb etkinliklerde katılımcılarımızın yol, konaklama ve bilet ücretlerini kendilerinin karşılaması gerekmektedir. Etkinliklerimiz hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Dernek etkinliklerimizin büyük bir kısmı herkese açıktır ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyurulmaktadır. Kendi aramızda yaptığımız ve dernek üyesi olmayı gerektiren Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul, üye ve gönüllülere özel yapılan kapalı toplantılar vb dışındaki etkinliklerimize, dileyen herkes katılım sağlayabilmektedir.

Ateizm Derneği’nin kuruluş amacına uygun olarak, her şeyin başı olan bilimi ve felsefeyi teşvik eden etkinlikler düzenlemeye özen gösteriyoruz. Derneğimizin etkinliklerini iki ana gruba ayırabiliriz: Sosyal etkinlikler ve Akademik etkinlikler. Sosyal etkinlikler yemekleri, piknikleri, ADTT dediğimiz tanışma toplantılarını, tiyatro oyunlarını, çeşitli atölyeleri, konserleri, yaz kamplarını ve benzeri etkinlikleri kapsıyor. Akademik etkinlikler ise kitap imza günlerini, söyleşileri, sempozyumları, konferansları, Ateizm TV projesiyle YouTube kanalımızdan yayınlanan programları kapsıyor. Etkinliklerimiz hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İnsanın en önemli özelliği olan sorgulama yetisini teşvik eden Ateizm Derneği, halihazırda üyeleri ve destekçileri sayesinde varlığını sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Bundan dolayı ne yazık ki destekçilerimize maddi bir yardımda bulunamıyoruz. Ancak dostlarımıza hukuki açıdan olduğu kadar psikolojik açıdan da çağrı merkezimiz üzerinden (0 850 840 2337) yapılan başvurular doğrultusunda, gönüllü uzmanlar aracılığıyla manevi destek sağlıyoruz. Ayrıca yeni başlattığımız Ateist Mülteci Yardım Programı (ARAP) kapsamında, Türkiye’ye şeriatın zulmünden kaçarak iltica etmiş, ihtiyaç sahibi yabancı dostlarımıza barınma ve iş bulma gibi konularda yardım eli uzatıyoruz. Ateist Mülteci Yardım Programı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Derneğimizin merkez ofisi İstanbul’dadır. Ayrıca Ankara, İzmir ve Antalya’da; yurt dışında da Kanada ve Almanya’da temsilcilikleri bulunmaktadır. Bu temsilcilikler spesifik bireylerdedir. Ateizm Derneği’nin İstanbul dışında başka ofisi bulunmamaktadır. Temsicilik için önce Ateizm Derneği’nin ilgili komisyonunda bir süre gönüllü olmanız gerekmektedir. Ateizm Derneği’nde gönüllü olmak için buraya tıklayınız.

Ateizm Derneği, Türkiye toplumunda inançsız bireylere karşı yapılan ayrımcılığa son vermek isteyen bir grup gönüllünün bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapmasında açılmış ve söz konusu yasalar kapsamında faaliyetine devam etmektedir. Ateizm Derneği’nin arkasında ısrarla karanlık güç arayan kişilerin bulabileceği tek karanlık güç, gök bilimcilerin varlığını kanıtladıkları kara deliklerdir. Zira Ateizm Derneği bilimin yolunda ilerleyen, dogmaları reddeden akılcı bir örgüt olmaya devam edecektir.

Ateizm Derneği yurtdışında çeşitli hümanist ve ateist şemsiye örgütlere üyedir. Bu kurumların, Ateizm Derneği’nin işleyişi ve idari kararları üzerinde herhangi bir yaptırım yetkisi bulunmamaktadır.

2021 itibarıyla üyesi olduğumuz çatı kurumlar:

  • 2014’ten beri üyesi olduğumuz ABD merkezli Uluslararası Ateist Birliği (Atheist Alliance International-AAI),
  • 2016’dan beri üyesi olduğumuz Almanya merkezli Uluslararası Dinsizler ve Ateistler Konfederasyonu (Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten – IBKA)
  • 2019’dan beri üyesi olduğumuz İngiltere merkezli -eski adıyla- Uluslararası Hümanizm ve Etik Birliği (International Humanist and Ethical Union-IHEU), -yeni adıyla- Uluslararası Hümanistler (Humanists International),
  • 2020’den beri üyesi olduğumuz Kanada merkezli Uluslararası Ateistler Örgütü (The International Association of Atheists-IAA)

Ateizm Derneği bu iki çok uluslu platformda Türkiye inançsızlarının sesi ve temsilcisi olarak resmen tanınmaktadır. Derneğimiz Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu ile 2014 yılıından itibaren, Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Özel Raportörü ile 2015 yılından itibaren kurumsal anlamda aktif ve düzenli olarak işbirliği yapmaktadır.

Üyesi olduğumuz ABD merkezli Uluslararası Ateist Birliği ve İngiltere merkezli Uluslararası Hümanistler kurumları Birleşmiş Milletler Özel Danışman Statüsü ve Avrupa Konseyi Katılımcı Statüsüne sahiptir. Ateizm Derneği, bu çatı örgütler aracılığıyla her yıl BM ve AB tarafından düzenlenen çeşitli diplomatik toplantılara, eğitimlere, konuşmalara ve en önemlisi yıllık raporlama çalışmalarına dahil edilmekte ve böylelikle Türkiye inançsızlarını temsil etmektedir. Ayrıca derneğimiz, ateist çatı örgütlerinin (AAI ve Humanists Int.) özel statüleri sayesinde beyan vermek istediği konularda çeşitli AB ve BM komisyon toplantılarına katılma ve konuşma yapma hakkına sahiptir.

Derneğimiz, üyelerinin verdiği hak ve yetkiler çerçevesinde üzerine düşeni yapmaya çalışacaktır. Ne var ki yürürlükte olan mevcut yasalar ve genelgeler, cenaze ve defin işlemlerinde son sözü öncelikli olarak birinci dereceden akrabalara vermektedir. Hayatta olan veya ilgili birimler tarafından erişilebilen birinci derece bir akrabanız yoksa, bu hak sırayla ikinci ve üçüncü derece akrabalarınıza tanınmaktadır.

Birinci derece akrabalar: Anne, baba ve çocuklar.

İkinci derece akrabalar: Dede, nine, torun, kardeş.

Üçüncü derece akrabalar: Dayı, amca, teyze, hala, yeğen.

İster Ateizm Derneği üyesi olun, ister bir avukat kanalıyla noter onaylı vasiyet bırakın, her koşulda bu konuda son söz 1, 2 veya 3. derece akrabalarınıza aittir. Eğer onlar cenazenizin İslami usullere göre kaldırılmasını ve defnedilmeni isterse bu konuda hukuki olarak bizim/sizin yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Tavsiyemiz, birinci derece akrabalarınıza cenaze ve defin işlemleriniz konusunda kesin talimatlar vererek onları ikna yoluna gitmenizdir.

Ateizm Derneği bu düzenlemenin değişmesi için 2015 yılında imza kampanyası düzenlemiştir ve konuyla ilgili girişimlerimiz devam etmektedir.

Özgür düşünceli bir Türkiye için mücadele veren derneğimize destek olmak istiyorsanız, desteğinizi ölüm sonrasına bırakmamanız temennimizdir. Mirasınızı derneğimize bağışlamanız halinde ailenizle yaşanabilecek olası bir ihtilaf durumunda, dernekle hayattayken süregelen bağınızı ve bağışlarınızı kanıtlayabilmemiz hukuki açıdan önem arz etmektedir.

Özel bir avukat vasıtasıyla vasiyet/miras bırakabileceğiniz gibi, noter vasıtasıyla da bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür. Yürürlükte olan Medeni Kanun ve Miras Kanunu sık sık çeşitli genelgeler yayınlanarak değişikliğe uğramaktadır. Bu nedenle bu konuda en güncel bilgiyi avukatınızdan edinmenizi veya bize başvurarak size bu konuda uzman bir avukat yönlendirmemizi talep edebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken nokta eş, çocuklar ve anne-babaya düşen ‘miras hakkı ve saklı payı’ gibi kısıtlamaları ihlal etmeden, hukuka uygun bir şekilde miras bırakılmasıdır.

Derneğimize Kreosus (TL) ve Patreon (USD) üzerinden düzenli olarak aylık bağışta bulunabileceğiniz gibi, tek seferlik bağış da yapabilirsiniz. Bağışta bulunmak için banka hesaplarımıza buradan ulaşabilirsiniz.