Ateizm Derneği değerli bağışçılarından artık Gayrimenkul Bağışı da kabul etmekte. Hayırseverler, gayrimenkullerini bağışlayıp değeri ölçülemeyecek büyüklükte bir yardıma imza atacak ve yıllarca sürecek bir iyiliğin parçası olacaklar.

Gayrimenkul bağışlarınızın değerlendirilmesinde şu ölçütler dikkate alınmaktadır:

Bağışlanmak istenen gayrimenkulün;

-Tapusunun bulunması ve tapu üzerinde ipotek, şerh, haciz vb bulunmaması,

-Tapu üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmaması,

-İmar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde bulunmaması.

Gayrimenkul bağış işlemleri şartsız ve şartlı olarak iki yolla yapılabilmektedir:

Şartsız ve Şartlı Gayrimenkul Bağışları

1-) Şartsız Bağış: Dernek yetkilimiz, bağışçımız ile birlikte ilgili tapu dairesine gider. Taşınmazın tapusu derneğimiz üzerine intikal ettirilir. Bu işlemde derneğimizin vergi muafiyeti olduğundan bağışçı tarafından herhangi bir vergi ya da harç ödemesi yapılmaz. Bu tür bağışlarda bağışçının gayrimenkul üzerinde hiçbir hakkı kalmaz, gayrimenkul derneğimizin mülkiyetine geçer.

2-) İntifa (Kullanma) Hakkı Şartı ile Bağış: Dernek yetkilimiz bağışçımız ile birlikte ilgili tapu dairesine gider. Bağışçı, gayrimenkulün çıplak mülkiyet hakkını derneğimize devreder, ancak tapuya konulan kayıtla (şerhle), intifa (kullanma) hakkı kendisinde kalır. Bağışçının vefatına kadar gayrimenkul bağışçıya aittir. İstediği gibi tasarruf eder. Kendisi oturabilir veya kiraya verebilir. Ancak satamaz ve devredemez. Vefat halinde, yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra, söz konusu gayrimenkulün intifa hakkı da derneğimize geçer ve derneğimiz gayrimenkulün tam mülkiyetine sahip olur.

Diğer Şartlı Bağışlar;

Ayrıca belirtilen şartların dışında sizden ya da yakınlarınızdan gelebilecek özel şartlar da Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilecek olup,  uygun görülmesi durumunda bağışınız kabul edilebilmektedir.

Yapmış olduğunuz tüm şartlı gayrimenkul bağışlarınız için Kurumumuz tarafından şahsınıza Taahhütname verilmektedir.

Tapu işlemleri sırasında ekibimiz size eşlik edecek, işlem sırasında sizden kesinlikle bir bedel talep etmeyecektir. Ateizm Derneği’ne yapılacak gayrimenkul bağış talepleri yetkili kurulumuz olan Yönetim Kurulumuzun kararı sonrasında kabul edilmektedir.

Vasiyetname ile Yapılan Bağış:

Bağışçı sahibi bulunduğu gayrimenkulün, vefatından sonra Ateizm Derneği’ne kalmasını istiyorsa, noter huzurunda bir vasiyetname düzenler.

Vasiyetname düzenleme talebinin olması halinde, vasiyet işlemleri ile ilgili bilgilendirme kurum personellerimiz tarafından yapılır, noterle ilgili tüm giderler kurumumuz tarafından karşılanır.

Talepleriniz Dernek Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra sonuç sizlere bildirilecektir.

Gayrimenkul bağışı yapmak için: [email protected]