Yazılar

İslam ülkeleri sekülerleşiyor

Yapılan güncel araştırmalar, İslam'ın baskın olduğu ülkelerde yaşayan insanların dinden uzaklaştığını; laiklik taleplerinin ve gereksinimlerinin de arttığını gösteriyor. Sosyolog ve siyaset bilimci R. Inglehart,…