Hümanizmin temelinde bilim, felsefe ve sanat yatar. Bu sebepledir ki, ateistler için bilim her zaman bir rehberdir. Sevindirici bir gelişmeden söz edelim… Son yıllarda yüzlerce bilimsel kitap yayımlanıyor ve hiç de fena ilgi görmüyor. Özellikle evrimsel biyoloji, paleontoloji, jeomorfoloji, astronomi ve astrofizik üzerine Türkçe yayımlanan kitapları yakından takip etme imkanımız var.

Son günlerde kitap raflarında görülen kitaplardan biri de “Yirmi Beş Keşifte Evrimin Öyküsü”… Kitabın yazarı paleontolog Donald R. Prothero… “Canlıların vücut yapıları kusursuz mu?”, “Geçiş fosilleri var mı, yok mu?”, “Evrim tamamlandı mı, yoksa devam mı ediyor?” gibi pek çok soruya yanıt arayanlar için sıkılmadan okuyabilecekleri bir eser bu.

Biyolojinin ve evrim kuramının çehresini değiştiren yirmi beş keşfin ve bu keşifleri yapanların öyküleri üzerinden evrim hakkında doğru ve yanlış bilinenleri, halk efsaneleriyle bilimsel gerçekleri her yaştan okurun kolaylıkla anlayabileceği berrak bir dille ortaya koyuyor Prothero’nun kaleme aldığı bu kitap. Evrimin ve canlıların geçmişine, insanlığın öyküsüne ilgi duyan herkesin kitaplığında bulunması gereken bir “evrimi anlama kılavuzu” olan kitap Fol Yayınları tarafından basıldı.