Milli Eğitim Bakanlığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaştı. Eğitimdeki müfredat değişikliğinin ayrıntıları belirginleştikçe, iktidarın çaldığı minare için hazırladığı kılıf da ortaya çıktı.

Erdoğan’ın, “Kindar ve dindar nesil” sözlerini anımsatan değişiklikler kapsamında Mustafa Kemal Atatürk’ün adının hemen her kitapta azaltılması dikkati çekti.

MEB, Anadolu imam hatip liselerinin dokuzuncu sınıflarında okutulacak Temel Dini Bilgiler kitabında Diyanet İşleri Başkanlığı’na referans verdi. Ülkenin Eğitim programının Din ve Ahlak eğitimi de Diyanetin güdümüne girerek görev tamamlanmış oldu.

Tarih öğretim programında, “Türk”ün yanına, “İslam” da eklendi. Yeni programda, “Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki etkisi” ele alındı.

Örgün eğitim dokuzuncu sınıf öğrencilerine okutulan Temel Dini Bilgiler Dersi’nde “Öğrencilerden günlük hayatlarında Allah ile nasıl bir ilişki kurduklarına dair örnekler” ödev konusu oldu.

Fen Bilimleri dersi programında yer alan ve “Canlılar ile evrenin oluşumu” konusuna atıf yapılan paragrafta ise sure ve ayetlere yer verildi. Canlıların ve evrenin oluşumu hakkında edinilen bilgilerden hareketle, “Allah, insan ve evren arasında ilişki” kurulacağı belirtilerek Müminun ve Zümer surelerinin bazı ayetleri referans gösterildi.

Temel eğitim 12’nci sınıf Din dersi programına “Cihat” kavramı girdi. Programda, “İslam ve barış konusu” ele alınırken Cihat kavramına yer verilmesi gerektiği ifade edildi. Programda, “Cihadın Çanakkale Muharebeleri, Millî Mücadele süreci ve 15 Temmuz’da olduğu gibi barışı sağlama ve vatanı savunmadaki rolüne vurgu yapılır” ifadeleri kullanıldı.

Dernek olarak onlarca hatta yüzlerce kere uyardığımız gibi mevcut iktidar başımıza çorap örer gibi şeriatı ilmek ilmek ördü. Adını net bir şekilde koymak gerekirse; Tevhid-i Tedrisat kanunu tersten yürürlüğe girdi. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” sayesinde ülkemizin kurucusu Atatürk’ün adı iyice aşındırıldı. Bu arada en son atamada İlköğretim ve Lise Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji gibi hayati değer taşıyan branşlara atanacak öğretmen sayısının toplamı bile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine ayrılan sayıya yetişemedi. halkın kaynakları ile semiren siyasal islam akla, bilime ve doğrudan Atatürk’e ve onun mirasına savaş açtı. Laikliğe su ve ekmek kadar ihtiyaç duyduğumuzu tekrar hatırlatmakta fayda var!

Haber Kaynağı