Diyanet’in 2024-2028 Stratejik Plan belgesinde 4-6 yaşları arasındaki çocuklara dini eğitim verme hedefinin üç katına çıkarılması planlanıyor. Bu durum, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerinin bilimsel temellere dayalı olmayan, tek tip bir dini öğretiye maruz kalmasına neden oluyor. Bu durum, çocukların kendi düşünme yeteneklerini ve özgür iradelerini kullanma becerilerini olumsuz yönde etkilediği gibi çocuk istismarı potansiyelini de arttırıyor.

Üstelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara armağan eden bir ülkede, çocukların bilimsel ve çeşitlilikçi bir eğitim alması ve kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi gerektiğini vurgulanması gerekirken dini eğitimin tek tipleştirilmesi ve kitlesel olarak çocuklara dayatılmasıyla tehlikeye girdiği gözlemleniyor.

Bilim insanlarının bu konuda toplumu uyardığı bildiri, çocukların eğitiminde dini unsurların aşırı vurgulanmasının ve çocukların dini propaganda amaçlı kullanılmasının zararlı etkilerine dikkat çekiyor. Bu tür uygulamaların çocukların özgürlüğünü ve bağımsız düşünme yeteneklerini kısıtlayabileceği ve toplumda hoşgörüsüzlüğe ve ayrımcılığa zemin hazırlayabileceği sert bir şekilde eleştirilmelidir.

Eğitimde dini ve ideolojik manipülasyonlarla mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımızın geleceğini şekillendirmede bilimsel, özgür ve hoşgörülü bir eğitim anlayışını destekleyelim.

Haber Kaynağı