ÇEDES projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklara belirli dini inançların dayatıldığı ve laiklik ilkesinin ihlal edilmeye devam ediyor.


ÇEDES projesi altında gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklara dini ritüellerin öğretilmesi ve belirli dini pratiklerin dayatılması, laik eğitim ilkesine aykırı olduğu kadar, çocukların kişisel özgürlüklerinin de ihlal edildiği anlamına gelmektedir. Çocukların din eğitimi almak yerine bilimsel düşünme becerileri kazanması gerektiğine inanıyoruz. Okulların, çocuklara dini inançları dayatmak yerine, tarafsız bir eğitim ortamı sunması gerekir.

Özellikle çocuklara hayvan kesme gibi vahşi ritüellerin gösterilmesi ve dini simgelerle yapılan etkinliklerin zorunlu hale getirilmesi, çocukların kişisel tercihlerine ve özgürlüklerine saygı duymamanın en açık örneğidir. Ayrıca, çocukların dini inançlara maruz bırakılmasının, bilimsel düşünme yeteneklerinin baskılanması anlamına gelmektedir. Bu tür etkinliklerin, çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek yerine, onları dogmatik düşüncelere yönlendirdiğini görüyoruz.

Son olarak, ÇEDES projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere karşı sert bir tepki gösteriyor ve projenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocukların dini inançlara zorlanması ve laiklik ilkesinin ihlal edilmesi kabul edilemez ve bu tür uygulamaların sonlandırılması gerekmektedir. 

Kaynak