Yıldız Teknik Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer adlı akademisyenin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cemaatlerle işbirliğini savunan açıklamalarına destek vermesi, toplumda şaşkınlık ve tepki yarattı. Gencer, skandal bir şekilde Elazığ depremini çocuk yaşta evliliklere bağlamıştı.

Gencer’in paylaşımında, cemaatlerin Türkiye için neden önemli olduğuna dair çarpık bir anlayışı dile getirmesi dikkat çekiyor. Kendi toplumbilimsel yorumunu sunarken, güçlü devletin ancak güçlü cemaatlerle mümkün olabileceği iddiasında bulunması, eleştiri oklarını üzerine çekti.

Gencer’in Alman düşünür Max Weber’e atıfla, cemaatlerin olmazsa olmaz bir toplumsal yapı olduğunu iddia etmesi, cemaat savunusunu akademik bir kılıf içine sokma çabası gibi görünmektedir. Güçlenmekten kasıt demokrasinin ve laikliğin pekişmesi, yurttaşlık bilincinin, katılımcılığın ve kapsayıcılığın artması ise bunların; müritlerden, meşruiyetlerini ilahi biçimde tesis eden tarikat önderlerinin sorgulamaya açık olmayan emirlere itaat etmesinin beklendiği yapıların çoğalmasıyla olmayacağı ortadadır. Cumhuriyet birey ve yurttaş olma projesidir, kulluğu terk ediştir. Hesap soran, özgürlükler talep eden, irfanı ve vicdanı hür nesillerle güçlenmek mümkündür. 

Türkiye’nin demokratik değerlerine ve laik yapısına zarar verebilecek bu tür düşünce ve açıklamalara karşı toplumun demokratik yollarla tepki göstermesini içtenlikle desteklediğimizi bildiririz. Yurttaş ve birey olmak istemeyenlerin buna hakkı vardır fakat yurttaş ve birey kalmak isteyenlerin elinden bu hakları çalacakları bir siyasal düzlem yaratamamaları için cansiperane çalışmaya söz veriyoruz. Unutmayın, #ArtıkYalnızDeğiliz, Ateizm Derneği var!

Haberin Kaynağı