Cübbeli Ahmet, son konuşmasında tam anlamıyla bilgi eksikliğini ve hoşgörüsüzlüğünü sergileyerek, İsmailağa Cemaati’ne ait Lalegül TV üzerinden Arapları övmeye ve onları sevenleri mümin, sevmeyenleri kafir ilan etmeye soyundu. Bu ayrımcı ve dar görüşlü yaklaşım, sadece gerici bir düşünceyi değil, aynı zamanda toplumun birliğini ve hoşgörüsünü tehdit eden bir tutumu yansıtmaktadır.

Hoca olduğuna inanılan zatın, iddialarını desteklemek adına sunduğu “hadis” kaynaklarının ise kuşkulu ve çoğunlukla eleştiriye açık olduğu yorumları yapıldı. Bu tür çıkışlar, toplumda ayrışmayı artırarak, farklı inançlara ve kültürlere yönelik düşmanlık tohumları ekiyor diye düşünüyoruz.

Cübbeli Ahmet’in bu açıklamaları, sadece bireyler arasındaki ilişkileri zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal barışı da tehdit ediyor. Yalnızca bireysel yaşamla sınırlandırılması icap eden inançların toplumsal alana taşan kısmını çağımıza ve çağdaş yasalarımıza uyarlamak adına bu inançların hoşgörü, sevgi ve birlik vurgularının altını çizmek yerine bunu göz ardı etmek, sadece dini kullanarak siyasi ve ideolojik hedeflere hizmet etmeye çalışmak, toplumun ortak değerlerine zarar veren tehlikeli bir tutumunu sergiliyor. 

Haberin Kaynağı