Doktor unvanlı Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim görevlisi olan Sayın Hüseyin Gökalp’in İslam dininin kardeşlik ve hoşgörü dini olduğunu ispatladığı açıklamalarına oldukça sevindiğimizi belirtmeliyiz zira kendisi, yaptığı açıklamalarla kurumsal inanç sistemlerinin kötücüllüğüne dair söyleyegeldiklerimizin canlı bir kanıtı olmuştur.

10 Kasım 2021’de Atatürk’ü Anma gününde yaptığı paylaşım ile (Doğ ey güneş erit taştan adamı / Ve kurut taşları diken elleri) kendisinden farklı düşünen, düşündüğünü ifade eden hiçbir gruba saygısı olmadığını göstermiş bu çok kıymetli Öğretim Görevlisinin aksine Ateizm Derneği, her inanç ve inançsızlık biçiminden insanın özgürce düşünebildiği ve düşündüklerini başkalarını incitmemeye gayret ederek yine özgürce ifade ettiği bir Türkiye için sivil toplum faaliyetlerine devam edecektir.

Orta Doğu’daki ilk yasal ateist dernek olan Ateizm Derneği olarak bizler, inancının bir gereği olduğunu iddia ederek kamusal alanda kendinden başka hiçbir grubun olmasına müsaade etmeyen, farklı yaşam tarzlarına müdahaleyi kendine hak gören bu zihniyetle mücadeleyi en öncelikli görev biliyoruz.

Bu hakaretlerin bizleri ancak daha da çok ve daha hevesli çalışmaya; ateistlerin, deistlerin, agnostiklerin ve tüm azınlık inançlarına mensup yurttaşların sesini duyurmaya ve bu uğurda üyelerimizle, gönüllülerimizle kıymetli bir platform yaratmaya devam etmeye teşvik ettiğini değerli kamuoyuna açıklamak isteriz.

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin ilgili öğretim görevlisi hakkında yapacağı/yapmayacağı tüm işlemlerin takipçisi olacağımızı belirtiyor, ilgili zat hakkında savcılığa şikâyette bulunduğumuzu değerli kamuoyuna duyuruyoruz.