Belçika’nın Liege kentine bağlı Ans Belediyesi, istihdam politikalarını güncelleyerek personellerin işyerinde dini veya ideolojik inançlarını simgeleyen işaretleri taşımasını yasaklayan bir karar aldı. Bu adım, belediyenin tarafsız bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlayan katı tarafsızlık politikasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Haberlere göre, başörtülü bir personel, din özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Liege İş Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, mahkeme belediyenin kararının AB hukukuna uygun olup olmadığı konusunda kesin bir karar veremediği için dava, AB Adalet Divanı’na taşındı.

AB Adalet Divanı, tarafsız bir idari ortam oluşturmayı amaçlayan katı tarafsızlık politikasının, meşru bir amaçla nesnel olarak haklı görülebileceğine karar verdi. Kararda, AB üyesi ülkelerdeki yetkililerin kamu hizmetinin tarafsızlığını sağlama konusunda takdir yetkisine sahip olduğu vurgulandı. Ancak, bu hedefe ulaşmak için alınan önlemlerin tutarlı ve sistematik olması, ayrıca kesinlikle gerekli olanlarla sınırlı olması gerektiği belirtildi.

Kararda, söz konusu politikanın uygulanmasının ulusal mahkemelerin görevi olduğu ve belirlenen gerekliliklere uyulup uyulmadığının bu mahkemeler tarafından doğrulanması gerektiği vurgulandı. Bu karar, tarafsızlık ilkesini koruma amacı güden politikaların meşruiyetini vurgulayarak, AB ülkelerinde benzer konularda benzer adımların atılmasını teşvik etme potansiyeline sahiptir.

Haber Kaynağı