Milli Eğitim Bakanlığının, dini içerikli derslere ağırlık vereceği müfredat için kulislerden bilgi geldi. Yeni detayların bakanlık kulislerine yansıdığı hazırlıklara göre müfredat değişikliği, ilk olarak 1., 5. ve 9. sınıflar için geçerli olacak. Başka bir ifadeyle yeni müfredat, ilk olarak ilkokul, ortaokul ve lisenin ilk kademelerinde uygulanacak.

MEB’in müfredat değişikliği gündeme gelmeden önce tarikat ve cemaat bağlantılı dernek ve vakıfların düzenlediği sempozyum ve çalıştay gibi çalışmalarda, “fıtrat ve şahsiyet” vurgusunun öne çıktığı biliniyor – iki terim de dini temelli. Sabit, değişiklik kabul etmez olarak nitelendirilen fıtrat, insanın yaratılıştan gelen özelliklerine işaret ederken şahsiyet, fıtratın üzerine eğitimle kazanılan manevi nitelikler olarak açıklanıyor.

MEB’in müfredatının çağımızla barışık, ilerlemeci, laik, bilimsel ve öğrenci merkezli hazırlanması gerekirken genç yurttaşlarımızın din merkezli kavramlarla hem pedagojik yaklaşım umursanmadan eğitim görmesini kabul edemeyiz. Günümüzün gereklerine hitap eden, bilişim teknolojileri noktasında becerilerle donatan, siyasal ve iktisadi okur yazarlık kazandıran, anayasal düzeni pekiştiren bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğu gerçeğine işaret ediyoruz. Bunun aksine eğitimin yüzyıllar öncesine ait Arap kültürü ve inancı temelli kavram ve düşünceler üzerinden şekillendirilmesi akla aykırı bulduğumuzu yüksek sesle belirtiyoruz. Okurlarımızı, derneğimizin üye ve gönüllülerini ve halkımızı bu duruma tepki göstermeye davet ediyoruz.

Haberin Kaynağı