Aydın’ın Koçarlı ilçesi Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Menzil cemaatinin şeyhi olan Seyyid Muhammed Saki’ye bağlılık ve tövbe yeminini WhatsApp üzerinden paylaştı. Arıkoğlu’nun “tövbe metninde” ise şu sözler yer alıyor: 

“Yarabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım, keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Ben kabul ettim. Sultan şeyh Seyyid Muhammed Saqi Hz. kendime şeyh kabul ettim.”

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında eğitim sistemimizdeki aksaklıkları gidermek yerine bölgesinde eğitimden sorumlu İlçe Millî Eğitim Müdürünün Orta Çağ’a bağlılığını bildirmesi cumhuriyetin eğitim sistemine ağır bir darbedir. 

Tüm devlet memurları, halkın tamamına eşit ve tarafsız olarak hizmet etmekle yükümlüdür. Bu kötü örnekteki gibi, memurların kişisel yaşamlarında ve memurluklarını etkilemeyecek düzeyde kalması gereken inanç pratiklerinin kamusal görevlerini yapmaya engel olması durumunda dönüşeceğimiz hukukun üstünlüğünün olmadığı kabile devletini hayal etmek güç değildir.Devlet aygıtının farklı inanç ve mezhep grupları tarafından işgal edilmesiyle anayasamızda belirtilen laikliğin tümden bertaraf edileceği açıktır. Devlet kurumlarının uyumlu ve sağlıklı çalışabilmesinin önündeki bu gittikçe büyüyen tehlikeye dikkat çekiyor, kamusal yaşamı kendi doğruları ekseninde şekillendirmek isteyen her türlü dini örgüt ve yapının karşısında duracağımızı bildiriyoruz. Kamusal alan hepimizindir. Devlet hepimizin devletidir.

Sistematik cahilleştimeye maruz bırakıldığımız günümüzde bu yanlıştan dönülmesi için sonuna kadar çabalayacağımızın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şeyhler ve dervişler memleketi olmayacağının altını çiziyoruz.

Haberin Kaynağı