Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle okul öncesi eğitim kurumlarında mescit zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Sendika, “Çocukların üstün yararına uygun olarak öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamak yerine, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitimi dinselleştirme ve ticarileştirme uygulamalarının yaygınlaştırılması kabul edilemez.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Depreme dayanıksız okul binaları, materyal eksiklikleri, teknolojik donanım yetersizlikleri, öğretmen kalitesindeki şaşırtıcı düşüş Türkiye’nin eğitimdeki gerçek sorunlarıyken bu ihtiyaçlara kaynak ayırmak, çözüm üretmek yerine 90 bine yakın cami ve sayısını bilmediğimiz kadar mescit olan ülkemizde toplumun da bir ihtiyaç duymadığı ve onda bir karşılığı olmayan bu yönetmelik değişikliğini şiddetle kınıyoruz.

On iki yaşına kadar soyut düşünme becerisi gelişmeyen çocuklara bir inancı dayatan devlet bu kez de MEB eliyle okullarla ibadethaneler arasındaki ayrımı gittikçe silikleştererek okullarımızı Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki  sıbyan mekteplerine benzer kurumlar haline getirmeye çabalar görünmektedir. Okulların  tüm inançlardan ve onların sembollerinden temizlenmesinin acil gerekliliğini ve bu kurumlarının yalnızca bilim yuvaları olmaları gerektiğini MEB’e bir kez daha hatırlatıyoruz.

Haberin Kaynağı