Eskişehir’de Tayfur Bayar Anadolu Lisesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) kurdukları stantta “Filistin’den Mektup” başlıklı broşürün yanı sıra gerici açıklamalarıyla dikkat çeken Şerafettin Kalay’ın “Alemlere Rahmet Olarak Gönderilen Elçi: Hz. Muhammed” adındaki kitabını da bulundurdu. Kitap, AGD’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AGD’nin düzenleyeceği “Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması” isimli organizasyonun temel kaynağı olacak.

Millî Eğitim Bakanlığının bir devlet lisesinde bu tür bir stant kurulmasına göz yumması ve sürece dair soruşturma başlatılması için adım atmamış olması devletin laik niteliği açısından oldukça sorunludur. Buna izin veren okul yönetimi de Devlet Memurları Kanununun 6 ve 7. maddeleriyle Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 9. maddelerini ihlâl etmiş görünmektedir.

Tüm bunlar ışığında, kimi özel gündemi olan bu örgütlerin okullarımızda bir inancın ve bir yaşam tarzının propagandasını yapması ve eğitime müdahale etmesi kesinlikle kabul edilemez. Devlet okullarında eğitim gören çocuk yurttaşların pedagojik yetkinlikleri belli olmayan kimselerin propagandasına maruz kalmasına karşı çıkmakla ve okulların tarafsız olmasını gözetmekle sorumlu olan kurum Milli Eğitim Bakanlığıdır. MEB’i göreve çağırıyoruz!

Haberin Kaynağı