İsrail’de Ortodoks Yahudi gruplar, toplumun genel seküler yaşam tarzına yönelik endişelerini dile getiriyorlar. Özellikle kamusal alanlarda erkek ve kadınların bir arada bulunmalarını kısıtlamayı öneren bazı ultra-Ortodoks gruplar, bu konuda tartışmalara neden oluyor.

İsrail siyasetinde etkin Siyonist hareketler, İsrail toplumunun Yahudi inancının ilkeleri ekseninde şekillenmiş bir eğitim müfredatı için çalışıyor ve kimi dini gruplar İsrailli gençleri daha dini bir yaşam tarzına yönlendirmeye çalışan programlar düzenlemek istiyor.

Ulaştırma Bakanı Bezalel Smotrich’in, “İsrail halkı Tevrat’ın ve Yahudi değerlerinin daha fazla vurgulandığı bir ülkede yaşamak istiyor.” şeklindeki açıklamaları, toplumda farklı görüşler arasında tartışmaları alevlendirdi. İsrail’deki bazı gruplar, ülkenin modern yapısını korumak ve dini değerleri vurgulamak arasında denge kurma konusunda görüş ayrılıkları yaşamaya devam ederken dinci grupların kamusal yaşamı tümden biçimlendirme gayesi Ortadoğu’daki son seküler toplumu tehdit etmeye devam ediyor.

Haberin Kaynağı