Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz temmuz ayında iktidara yakınlığı ile bilinen bir televizyon kanalında “Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli” şeklinde açıklamaya yapmıştı.

Laikliğin fiilî olarak yok sayıldığı ve gün gün dinin kamusal alana müdahalesinin arttığı bu dönemde bu açıklamanın arkasındaki neden yaygın şekilde tartışıldı.

Bunun üzerine YSP Şırnak milletvekili Zeki İrmez’in “kız okullarına dair çalışma olup olmadığı”na dair verdiği soru önergesi Bakan Tekin tarafından şu şekilde cevaplandı:

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ‘Karma eğitim’ başlıklı 15’inci maddesinde: ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.’ hükmü yer almaktadır. Görüleceği üzere ihtiyaç olması halinde yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrenciler için ayrı okulların kanun kapsamında açılabilmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır.”

Yasada işaret edilen zorunluluğun ne olduğu, bu zorunluluğu kimin ortaya çıkardığı ve daha çağdaş çözümlerin neler olabileceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. 

Haberin Kaynağı