Türkiye’de laik devletin ve seküler toplumun temsilcisi olma iddiasında bulunan bir partinin vekili olan Başarır, henüz anlayamadığımız bir sebepten ötürü ateizm ve deizmin yükselişini bir problem olarak tanımlamaya karar verdi ve bunun faturasını mevcut iktidara kesti. Vekil, AKP’nin dinle ilgili politikalarını eleştirirken “Pırıl pırıl gençlerin ateist ve deist olduğundan” şikayet etti.

Sosyal demokrat olma iddiasında olan ve sahip olduğu bütün gücü seküler toplumdan alan bir partinin Milletvekilinin bu açıklamada bulunması pek çok kişiyi şaşırttı. İktidarı eleştirirken İslamcı yazarlarla aynı dili kullanan vekilin “Deizmin yükselişinden” endişe edip bunun üzerinden komplo üreten İslamcılarla aynı noktaya gelmesi şaşkınlık yarattı.

Açıkça belirtmek isteriz ki ne ateizm ne de deizm bir sapmanın ürünüdür. Bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dinlerin dünyayı açıklamak için öne sürdüğü üst anlatılar ciddi biçimde sorgulamaya açılmış ve bu üst anlatıların çağdaş yaşamın gelişmelerini açıklamaktaki başarısızlığı her zamankinden daha görülür olmuştur. Dolayısıyla Başarır’a kötü bir haberimiz var, sekülerleşme trendi devam ettiği müddetçe “pırıl pırıl gençler” de ateist ve deist olmaya devam edecek.

CHP’li yetkililerin bu tür açıklamalarını son derece tehlikeli buluyoruz. Laiklik, yalnızca devletin bir imam tarafından yönetilmemesinden ibaret değildir. Laiklik, herkesin dini inançlar karşısında istediği pozisyonda durabilmesini gerektirir. Bir insan Müslüman olmayı tercih edebileceği gibi ateist veya deist olmayı da seçebilir. Bunların problem olarak tanımlanması ise iktidarın gerici söyleminin sahiplenildiği anlamına gelir. CHP’li Milletvekilinin ve yöneticilerin laiklik konusunda bu denli bilinçsiz ve bilgisiz olmalarını hayretle karşılıyor ve onlara bulundukları konumu seküler toplumun endişelerine borçlu olduklarını hatırlatma gereği duyuyoruz!

CHP, meşru bir aktör olmak istiyorsa temsil etme iddiasında olduğu seküler toplumun, yani içinde pırıl pırıl ateist ve deist gençlerin de bulunduğu kitlenin sesine kulak vermek zorundadır.