Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kız çocukları için ayrı okul açılması önerisine destek veren Ayasofya’nın eski imamı Mehmet Boynukalın’ın skandal açıklamaları, laiklik ilkesine ve eğitim sisteminin çağdaşlaşması çabalarına karşı büyük bir saldırı olarak değerlendirilmelidir.

Tekin’in sözlerine destek veren Boynukalın, laikliğin kız çocukları için ayrı okul açılmasına engel olduğunu savunarak, bu durumun laikliğin kaldırılmasını gerektirdiğini ifade etmiştir. Bu sözler, laiklik ilkesini aşındırmak ve dinin eğitim sistemi üzerinde baskın bir rol oynamasını teşvik etmek amacı güden bir yaklaşımın açık bir ifadesidir.

Bu tür görüşler, laiklik ilkesinin toplumsal yaşamda ve eğitimde önemli bir rol oynamasının reddedildiği ve dinin devlet politikalarına karışmasının teşvik edildiği bir zihniyetin varlığını göstermektedir. Ayrı okulların açılması önerisi, toplumun bütün kesimlerini eşit şekilde kucaklayan karma eğitim sistemine karşı açık bir saldırıdır.

Laiklik ilkesi, devletin tarafsızlık ilkesini gözeterek, her bireyin inanç özgürlüğünü koruyan bir çerçeve sağlamaktadır. Bu ilke, toplumun çeşitliliğini ve farklı düşünceleri kabul ederek, adaleti ve eşitliği temsil etmektedir. Ancak Boynukalın’ın ifadeleri, laikliği hedef alarak toplumu bölme ve dini kuralları devlet politikalarına dayatma amacını taşımaktadır.

Ülkemizin çağdaşlaşma ve batılılaşma sürecinde, laiklik ilkesi ve eğitim sisteminin tarafsızlığı büyük önem taşımaktadır. Bu ilkelere karşı yapılan her türlü saldırı, toplumsal barışı ve demokratik değerleri zedeleme potansiyeline sahiptir.

Eğitim sisteminin çağdaşlaşması, kız çocuklarının eğitimine erişimlerini kolaylaştırarak toplumun gelişimine katkı sağlamaktadır. Ayrı okulların açılması önerisi ise, cinsiyet temelinde ayrımcılığa ve toplumsal eşitsizliğe yol açabilecek bir adımdır.

Bu tartışmalar, laiklik ilkesinin ve çağdaş eğitimin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Devletin, tarafsızlık ilkesini koruyarak, toplumun bütün kesimlerini eşit şekilde kucaklaması ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması gerekmektedir. Laiklik ilkesine ve çağdaş eğitim sistemine sahip çıkarak, ülkemizin ilerlemesine ve demokratik değerlerin güçlenmesine katkıda bulunmalıyız.

Haberin Kaynağı İçin:
KAYNAK