Humanists International, Budapeşte Belediye Binası’nın Gáspár Békés’in işe iade edilmesi lehine verilen mahkeme kararına bir kez daha itiraz ettiğini öğrenerek derin bir hayal kırıklığına uğradı.

Macar Ateist Derneği’nin kurucu üyelerinden olan Gáspár Békés, Şubat 2021’den bu yana Budapeşte Belediye Binası’ndaki işinden çıkarılmasına karşı mücadele ediyor. Békés, seküler gazetecilik ve aktivizmi nedeniyle işten çıkarıldı.

Mart 2023’te, davaya ilişkin ilk duruşmanın yeniden görülmesinin ardından, mahkeme Békés lehine karar vererek görevine geri dönmesini ve kazanç kaybı için tazminat ödenmesini emretti. Mahkeme, kararını belirlerken Békés’in yayınlarını inceledi ve “davalının yazılarında dile getirdiği görüş, tarafsız siyasetten arınmış bir eleştiri olup, hakaret içermeyen ve saldırgan olmayan bir şekilde objektif olarak ifade edilmiştir,” diyerek Belediye Binası’nın fesih gerekçesini kesin bir şekilde çürüttü. Bu karar şimdi Budapeşte Belediye Binası tarafından temyize götürülüyor.

Aralık 2022’de, üç BM Özel Raportörü Macar yetkililere, Békés’in işten çıkarılmasının insan haklarını ihlal etmiş gibi göründüğü ve eğer bu durum söz konusuysa, hükümetin bu ihlallerin sona ermesini sağlamak için müdahale etmesi gerektiğini belirten bir mektup yazdı.

Mektuplarında, BM Özel Raportörleri şunları yazdı:

Budapeşte Belediye Binası’nın Bay Békés’i işten çıkarma kararı, ayrıca üst düzey yetkililerin onun işten çıkarılması çağrısında bulunan beyanları, azınlık dinlerine ve inançlara mensup kişilere yönelik olumsuz toplumsal tutumları meşrulaştırabilir ve farklı dini veya politik görüşlere sahip bireyler tarafından onlara yönelik sözlü saldırıları, nefret ifadelerini ve şiddet eylemlerini teşvik edebilir ve bunlara yol açabilir.

Humanists International, Gáspár Békés’in insan hakları değerlerini yayma ve eleştirel düşünmeyi teşvik etme aktivizmi sonucu olarak sadece barışçıl bir şekilde din veya inanç özgürlüğü ve ifade ve düşünce özgürlüğü haklarını kullanmak için hedef alındığına inanıyor ve Macar makamlarının Békés’e yönelik tüm tehditleri araştırmasını ve güvenliğini sağlamasını talep ediyor. Ayrıca, Humanists International, Budapeşte Belediye Binası’ndan Gáspár Békés’in İklim & Çevre Departmanı’ndaki görevine iadesine karşı temyiz başvurusunu geri çekmesini talep ediyor.

Haberin Kaynağı