Almanya Katolik Kilisesi, 20 milyon 900 bin üye sayısına rağmen bir yılda yarım milyondan fazla üyesini kaybetmeye devam ediyor. Kilise’nin en çok üye kaybı yaşadığı kent ise Köln oldu. Bu kentte 51 bin 345 üye Kilise’den ayrılırken, ikinci sırada 37 bin 907 üye kaybıyla Münster Katolik Kilisesi yer aldı.

Almanya’da sadece Katolik Kilisesi değil, Protestan Kilisesi de yoğun üye kaybı yaşıyor. Protestan Kilisesi, önceki yıla göre 575 bin daha az üye kazandığını duyurdu.

Almanya’da kiliseler, son senelerde onlarca yıla yayılan çocuk istismarı suçlarının üstünü örtmek ve sorumlu din görevlilerini uzaklaştırmamak ile suçlanıyor. Almanya Katolikleri Merkez Komitesi Başkanı Irme Stetter-Karp, kiliselerin yoğun güven kaybına uğradığını hatırlattı ve ilerleme sağlanamayan reform sürecinin devam ettirilmesi çağrısını yineledi.

Almanya’da gerçekleşen bu Hıristiyanlıktan uzaklaşma, dini inançların sekülerlikle azaldığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Martin Luther’in 1517’de Wittenberg Kalesi Kilisesinin duvarına astığı 95 maddelik bildirisi ile başlayan reform mücadelesi, kilise tarafından o tarihlerde engellenmek istense de günümüzde reformun tek çare olarak görüldüğü bir süreci ifade etmektedir.

Almanya’da olduğu gibi Türkiye’de de dinlerden uzaklaşma hızında artış olduğu bir gerçektir. Ancak Türkiye’de, reform adı altında bir değişim yaşanmazken, aslında hadisleri, İslam tarihini ve ayetlerin anlamını inkar etme yoluyla bir reform girişimi olduğu gözlemlenmektedir. Dinlerin, insanlar arasında fayda sağlamaktan çok birbirlerini öldürme dışında pek bir faydası olup olmadığı ise tartışılır. Bu sebeple günümüz dünyasında kiliselerin hızla üyelerini kaybetme eğiliminde olduğu görünmektedir.

Haberin Kaynağı