Türkiye’nin laik temelleri, tıbbi eğitim alanında dahi göz göre göre sarsılıyor. Fakülte mezunu bir öğrencinin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen “mezuniyet duası” ile ilgili paylaştığı video, laikliğin nasıl erozyona uğratıldığının apayrı bir örneğini sergiliyor. Mezuniyeti kutlamak adına düzenlenen bu tür bir dini tören, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilke ve değerlerine, laik eğitim sistemine hakarettir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın katılımıyla düzenlenen bu törende, öğrencilere “Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar” ve İmam Nevevi’nin “Riyazüs Salihin” adlı hadis kitabı gibi dini eserler hediye edildi. Burada bir gerçeği altını çizerek vurgulamak zorundayız: Üniversite kampüsleri, öğrencilere evrensel değerlere, bilimsel düşünceye ve eleştirel bakış açısına dayalı bir eğitim sunmak için vardır, dini ritüelleri dayatmak için değil!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, kampüs kültürünün artık dini formatlara dönüştüğünü ve gençlerin özgürlük ve bilimi kampüslerde alamadığını ifade ediyor. Eğitim kurumları, bilim ve eleştirel düşünceye dayalı bir ortam sunmalı; bu tür dini dayatmalara yer vermemelidir.

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel de bu duruma dikkat çekiyor ve “Müslüman doktorların etkinliği” tanımının, mezuniyet törenlerinde din temelli bir ayrım yaratma tehlikesine işaret ettiğini vurguluyor. Adıgüzel’e katılıyor ve ekliyoruz ki bu, tıp alanında liyakat ve bilimsel yeterliliğin yerini dini inançlara bırakmasının alametlerinden biridir.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’ın Diyanet’in tarikat ve cemaatlerle ilişkisine gösterdiği tepki, devletin laik yapısının ve bilimsel eğitimin önemine dikkat çekiyor. Bu tarz dayatmalar, laik ve bilimsel eğitimi baltalamakta ve insanları inançları üzerinden kutuplaştırmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve bilimsel temellerini ve gelecek nesillerin eğitimini korumak adına, eğitim kurumlarının bu türden dini dayatmalardan uzak durması ve liyakat, bilimsellik ve evrensellik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerekmektedir.

Haberin kaynağı: https://twitter.com/metalfalan/status/1672692162880733184?s=46