Yirmi Üç Derece’nin haberine göre, Cübbeli Ahmet Hoca, devam eden siyasi atmosfer hakkında çarpıcı bir uyarıda bulunarak, önümüzdeki yerel seçimlerin büyük bir tehlike arz ettiğini belirtti. İstanbul ve Ankara’da muhalefetin önde olması durumunda, seçimlerin kazanıldığına dair bir rehavetin tehlikeli olabileceğine işaret etti.

Hoca’nın demokrasiye olan inanç eksikliği ve bunun yerine şeriatı tercih etmesi dikkat çekerken yönetimdeki kişinin, içki politikası gibi konulara nasıl yaklaştığının, onlar için belirleyici olduğunu ifade etti.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın açıklamaları demokrasiye olan inanç eksikliği ve seçim sürecine dair olumsuz bir bakış açısı sergilemektedir. İçki politikası gibi spesifik konuların, genel yönetim anlayışının yerini alması ve bunun önemli bir belirleyici olarak görülmesi, siyasi düşünce ve analizin geniş çerçevesini daraltmakta ve yanıltıcı olabilmektedir. Ayrıca, yerel seçimlerin “tehlike” olarak tanımlanması, demokratik sürecin doğasına karşı bir duruş sergilemektedir. Bu tarz bir bakış açısı, toplumun genelinde demokrasinin temel değerlerine olan inancı zayıflatabilir ve seçim sürecine dair gereksiz endişelere yol açabilir. 

Kamusal alanı kendi inançlarının kuralları ekseninde düzenlemek gayesinde olan, hatta bunu açıkça şeriatçı olduğunu belirterek yapan tarikat önderlerinin ve onların karanlık amaçlarını paylaşan örgütlerinin Türk demokrasisi ve anayasanın tarif ettiği laik cumhuriyet için ne büyük tehditler olduğuna işaret etmeyi bir görev biliyoruz.