Dine hakaret suçlamasıyla bugüne dek pek çok ateist ve laik insanı katleden gerici Şia diktatörlüğü, iki ateist kardeşimizi daha idam etti. Sadrullah Fazili Zari ve Yusuf Mihrdad adlı iki İranlı, Muhammed peygamber ve kutsal değerlere hakaret ettikleri gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmıştı.  

İran Yargı Erki tarafından yapılan yazılan açıklamada, Zari ve Mihrdad’ın pek çok sosyal medya hesabından gerek peygambere gerekse kutsal değerlere hakaret eden paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi. Molla rejiminin bir diğer iddiası da Zari’nin Kuran’ı ateşe verdiği bir video paylaştığı yönünde…
Dünyada dine hakaret sebebiyle idam cezası verilen ülkelerin tümü İslam ülkeleri arasında veya darbeyle ya da din istismarıyla iktidarı ele geçirmiş gerici, yolsuz, halk düşmanı kadrolar tarafından yönetiliyor. Dine hakaret suçlaması bahanesiyle, pek çok muhalif katlediliyor.
Son yıllarda ayaklanmalarla sarsılan molla rejimi, devlet terörüyle muhalifleri sindirmek amacıyla ‘dine hakaret’ bahanesiyle yurttaşlarını öldürmeye devam ediyor. Binlerce muhalif ise hapishanelerde insanlık dışı koşullar altında tutsak.

Her gerici, terörist devlet gibi bir gün İran İslam Cumhuriyeti de halk ayaklanmalarıyla yıkılacak ve İran’ın onurlu, dirençli, hümanist yurttaşlarını katletmenin hesabını önünde sonunda verecek.