Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamaları, özellikle LGBTİ+ bireyleri hedef alan ifadeler içermesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. BirGün’ü haberine göre Erdoğan, gençleri desteklemek için 150 bin liralık kredi ve iş imkanlarından bahsederken, LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcı ve ötekileştirici bir üslup kullandı.

Bu tür dışlayıcı ifadeler, Türkiye’deki LGBTİ+ topluluğunun haklarını ve hak savunucularının çabalarını zayıflatmaktadır. Ayrımcılık ve ötekileştirme, anayasaya – ayrımcılık karşıtı maddede doğrudan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadesi olmasa da – aykırıdır. Kaldı ki LGBTİ+ yurttaşların haklarının inkâr edilmesinde hatta doğrudan hedef gösterilmesinin gerisinde heteroseksist inançların dogmalarının olduğu aşikâr.

Cumhurbaşkanı’nın açıklaması, bu değerlerimize aykırı bir dil kullandığı için eleştirilmektedir. LGBTİ+ bireyler, Türkiye’nin bir parçasıdır ve  hak sahibi yurttaşlar oldukları bakımından LGBTİ+ yurttaşlara saygı duyulması gerekmektedir. LGBTİ+ yurttaşlara yönelik ayrımcı dil ve davranışlar, Türkiye’nin uluslararası alanda itibarını da olumsuz etkileyegelmiştir.

Türkiye’nin tüm vatandaşlarına eşitlik ve adalet temelinde yaklaşması, insan haklarına saygı göstermesi ve toplumda hoşgörü ve dayanışma değerlerini güçlendirmesi gerekmektedir. Siyasi liderlerin, bu değerlerin savunucuları olarak hareket etmeleri ve tüm toplum kesimlerine eşit şekilde yaklaşmaları oldukça makul bir beklentidir.