İnancı temel alan bağımsız okulların, dinî bağlantısı olmayan muadillerine göre uyarı bildirimi alma ihtimali dört kat daha fazla ve bu durum Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni rakamlarla ortaya çıkmıştır. 3 Mart itibarıyla 2023’te Birleşik Krallık Eğitim Bakanlığı tarafından uyarı bildirimi alan okulların %45’i inanç temelli olarak kaydedilmiştir. İnanç okulları, bağımsız okulların toplam sayısının %16’sını oluşturmaktadır.

Bu, bağımsız inanç okullarının diğer bağımsız okullara kıyasla dört kat daha fazla uyarı bildirimi aldığı anlamına gelir. “Uyarı bildirimleri” Ofsted veya Bağımsız Okullar Denetim Kurumu tarafından bağımsız okul standartlarının ihlâlinin tespit edildiği durumlarda verilir. Okullar, belirlenen eksiklikleri nasıl düzelteceklerine dair bir eylem planı sunmalıdır ve gerekli iyileştirmeler yapılmazsa kapatılabilirler.

Ofsted tarafından belirlenen ihlaller arasında “eşitlik” gibi temel İngiliz değerlerini öğretmeyen okullar da bulunmaktadır. Bu, Ofsted’in son denetimine göre tespit edilmiştir. Uyarı bildirimi alan okullardan biri olan Gateshead’daki Ateres Kız Lisesinde ‘rıza’ veya ‘cinsel taciz’ gibi kavramlar öğretilmezken yaşça büyük öğrencilere kişisel, sosyal eğitim, sağlık ve ekonomi eğitimi (PSHE) verilmemektedir. 

11-16 yaş arasındaki kız öğrencilere yönelik Ortodoks Yahudi okulu olan Ateres Kız Lisesi, farklı cinsel yönelimler hakkında eğitim vermemektedir. Ofsted’in belirttiği üzere bu, öğrencilerin ‘stabil ve sağlıklı eş cinsel ilişkilerin özelliklerini keşfetme fırsatına sahip olmamaları’ anlamına gelir.

Okulların, eşitlik yasasıyla korunan özellikler hakkında öğrencilerin anlayışını teşvik etmesi de gerekmektedir. Ancak birçok bağımsız Yahudi okulu, eş cinsel ilişkiler hakkında eğitim verme konusunda dinî itirazlar nedeniyle eksiklikler içeriyor.

2021 yılında Ofsted, Ateres Kız Lisesindeki 250 öğrencinin tamamının, kendi isteğiyle cinsel eğitimden çekildiğini buldu. Yahudi karşıtı aşırıcılık grubu Nahamu tarafından tutulan 2021 yılındaki bir rapor, ilişkiler ve cinsel eğitim eksikliğinin Haredi (Ultra Ortodoks) Yahudi topluluklarında zorla evliliğe katkıda bulunduğunu vurgulamaktadır.

Uyarı bildirimi alan Gateshead’daki başka bir Ortodoks Yahudi okulu olan Keser Kız Okulundaki öğrenciler de ‘medeni birliktelikler gibi farklı aile tipleri’ eğitimi almamaktadır. Ofsted denetçileri, okulun ‘kendi dışındaki farklı din ve kültürden insanlara karşı hoşgörü ve saygıyı’ öğretmediğini de tespit etti.

Londra’daki Ortodoks Yahudi okulu Tiferes Lisesi de LGBT bireyler hakkında ‘yeterli bilgi’ vermediği için Ofsted tarafından öğrencilerin ‘modern İngiltere’de yaşam için hazırlık’ sürecini kısıtlamıştır.

Worcestershire’daki İslam okulu Madinatul Uloom Al Islamiya Okulunda, tüm anahtar aşamalarda laik müfredatın ‘hem yapı hem de sunum’ açısından kalitesiz olduğu ve bu durumun ‘öğrencilerin ilerlemesini engellediği’ tespit edildiği için okul bir uyarı bildirimi aldı. Ofsted ayrıca ‘öğrencilerin eğitiminin dinî yönüne’ büyük bir vurgu yapıldığını da belirtti.

Ulusal Laik Toplum sözcüsü Jack Rivington şunları söyledi: “Çok sık olarak bağımsız inanç okulları, eğitimde düşük standartlar sunarak çocukların bilgiye erişimlerini aktif olarak kısıtlamakta ve onları modern İngiliz toplumunda yaşamaya hazırlamayarak çocukları haklarından mahrum etmektedir.

Okullar, çocuklara ismini hak eden bir eğitim sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeyi etkin bir şekilde reddederse hükûmet, hangi dinî topluluğa ait olurlarsa olsunlar çocukların haklarını korumaya hazır olmalıdır.

Dolayısıyla Birleşik Krallık Eğitim Bakanlığı tarafından verilen uyarı bildirimleri memnuniyetle karşılanmakla birlikte, inanç okullarında bağımsız okul standartlarının uygulanmasına daha fazla önem verilmeli ve bunların birçoğu, yıllarca sonuç alınamadan başarısız olmaya devam etmektedir.

Haberi orijinal dilinde okumak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://www.secularism.org.uk/news/2023/04/private-faith-schools-four-times-more-likely-to-get-warning-notices