Cumhuriyet ve laiklik karşıtı söylemleriyle eleştirilere maruz kalan Diyanet İmamı Halil Konakçı, zina hakkında dikkat çekici ifadelerde bulundu. Şeriat yasaları ve uygulamalarını överek zina yapanlara yönelik yargılamayı anlatan Konakçı, Hz. Ömer’in adaletini örnek almayı önerdi. Zina yapanların yakalanması için en az dört şahidin bulunması gerektiğini belirten gerici imam, “Sadece sarılırken ya da öpüşürken görülmesi yetmez, dört şahidin hepsi kılıcın kınına girdiğini görmelidir.” şeklindeki açıklamasıyla evlilik dışı seksin tüm ayrıntılarının dört kişi tarafından görülmesi gerektiğini ‘üstü kapalı’ biçimde anlatmak isterken kimilerince gülünç bulunan bir benzetmeye başvurdu.

Popülist bir retorik benimsemediği hâlde ateşli konuşmalar ve radikal İslamcı çıkışlarıyla gündemimizi süsleyen Konakçı’nın bu açıklamasını şeri hukuka duyulan nostaljik hisler olarak addediyor ve ona 21. yüzyılda uygulanacak kuralların evrensel insan haklarına uyması gerektiğini hatırlatıyoruz.