BirGün’ün haberine göre Laik Türkiye Cumhuriyeti’nde hâlihazırdaki iktidar, kendini devam ettirme hayallerine karşı kamu önünde bile şeriatçılığı teyitli gruplarla iş birliğine girdiğini duyurdu. Anayasamıza aykırı taleplerin de müzakere edildiğinin öğrenildiği görüşmeler, ulusal siyasetimizin çürümüşlüğünü gözler önüne serdi.

Hızla laik bir devlet hatta bir devlet olmaktan uzaklaşan Türkiye’mizde devletin üstlenmesi beklenen görevleri cemaat ve tarikatlara havale ettiğini görmüş, bu yapıların İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine eklenerek denetime tabi olmadan para toplayabildiğini öğrenmiştik. Tüm bu örtük iş birliklerinin ardından farklı ve şeriat talebinde olan siyasi yapılarla ittifak edilmesi ise tüm bu laik çöküşün son aşaması gibi görünmektedir.