Amerikalı ateistler, Biden yönetiminin Trump iktidarı tarafından getirilen “sağlık hizmeti reddi yönetmeliği”nin yürürlükten kaldırılması için yaptığı teklifi destekleyen bir yazı yazdı. Yönetmelik; hastane, hekim, hemşire, hizmetli ve hatta sigorta şirketlerinin insanları dinî tercihleri yüzünden reddetmesine olanak sağlıyor. 

Amerikalı Ateistler Derneğinin Hukuk ve Politikadan Sorumlu Başkan Vekili Alison Gill -yönetmelik her ne kadar ateistlere özel olmasa da- bu yasadan en çok ateistler ve dinlere inanmayanların etkilendiğini söyledi ve ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetlerine, bu yasanın ateist ve dinsizlere olan etkisi için daha iyi veri toplaması çağrısında bulundu. 

21. yüzyılda ABD gibi bir ülkede bile böyle bir uygulama bulunması şaşırtıcı gelebilir. Her ne kadar özgürlükçü ve modern olunsa da eskinin masallarıyla kafayı bozmuş ve gücü elinde tutan biri çıkıp tüm modern insanlık değerlerlerini hiçe sayabiliyor.