Humanists International’ın İtalyan üyesi Rasyonalist Ateistler ve Agnostikler Birliği’nin Savunuculuk Direktörü Adele Orioli, 24 Ocak’ta Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleşen liberal demokrasi konulu bir etkinlikte konuştu. Orioli, yaptığı konuşmada dinin siyasi kazanç için araçsallaştırılmasından bahsetti ve bunun cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkı ile din ve inanç özgürlüğü hakkı gibi temel haklar üzerinde zararlı etkileri olduğunu vurguladı.

Orioli, İtalya’da dine küfür ve hakaret karşıtı yasaların sık sık kullanılması ve homofobi karşıtı yasaların bulunmamasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Ayrıca, en savunmasız kişilerin haklarını korumak için din ve inanç özgürlüğü hakkına kapsayıcı bir yaklaşım çağrısında bulundu.

Rasyonalist Ateistler ve Agnostikler Birliği Savunuculuk Direktörü, konuşmasının bir parçası olarak şunları söyledi:

Gelecek nesillerin tam bir düşünce, inanç ve bireysel seçim özgürlüğünden yararlanabilmesi için, dini inançlara dayalı olmayan felsefi derneklerin, dinlerin ve kiliselerin Avrupa Birliği’nin temel değerlerine saygı duyarak işbirliği yapmaları umuduyla bitirmek istiyorum. Bu, adil, barışçıl, birleşik ve müreffeh bir Avrupa toplumunun yaratılması ve sürdürülmesi için bir koşul ve ön koşuldur.”

Milliyetçilik ve faşizm nedeniyle çok zarar görmüş İtalya ve ABülkeleri milliyetçiliğin önünde sonunda din soslu bir faşizm biçimini aldığını anlayıp bu konuda önemli adımlar atıyor. İnanç ve inançsızlık özgürlüğünü yasalarla koruma altına almak ve bunun çıktılarını günlük hayatta görebilmek aydınlanmanın, eşitliğin ve yurttaşlığın temelidir. Hiçbir yurttaşın cinsel yöneliminden, cinsiyet kimliğinden, inancından ya da inançsızlığından dolayı ötekileştirilmediği bir düzen kurmamız için laiklik mücadelesinden bir adım bile geri atmamalıyız!