Aykırı gazetesi, kadınların giyimine yönelik yaptığı çirkin benzetmelerle tanınan ve dozunu gitgide artıran İmam Halil Konakçı’nın son açıklamasını haberleştirdi. Toplumca söylenegelen “Dinde zorlama yoktur.” yorumuna karşı çıkan Konakçı “Dinde zorlama var, nasıl var? Namaz kılmamanın hukukta cezası var, şimdi uygulanmıyor olabilir. Oruç tutmamanın dinde cezası var, sopalama var, demek ki dinde zorlama var.” ifadelerini kullandı.

İslami kültürel kodların tüm toplumsal yaşama egemen olması için 21 yıldır uğraşan AKP iktidarında kanıksanmış olan dinî baskı ve seküler yaşam tarzına yönelik müdahalenin, inançlı olmayanlara yahut inansa da seküler bir yaşam sürdüren kesimlere yönelik hedef gösterme ve nefrete kapı araladığı hepimizin malumu. Tam da toplumun seküler-dindar ayrımı üzerinden kutuplaştırılmak istendiği, sinirlerin gergin olduğu seçim atmosferinde Konakçı’nın bu açıklamasını oldukça art niyetli bulduğumuzu bildirmek istiyoruz. 

Bu tür açıklamaların makul olmadığını biz -seküler yurttaşlar- görmekteyiz fakat böyle bir atmosferde, halka açık bir biçimde bu tür dogmalardan bahsedilmesinden güdülenecek bir kitle olduğunun da farkındayız. Bahsedilen zorlamanın LAİK bir devlette söz konusu olamayacağı açıkken Konakçı’nın, kendisini dinleyenleri -toplumsal baskı yaratarak- dinî kuralların dayatılmasını sağlamaya yönlendirdiği görülmektedir. İnanç ve inan. pratiklerinin bireysel alanla sınırlı kalması gerektiğine dair fikrimizi hatırlatıyor ve duyarlı yurttaşları, bu tür provokatif söylemlere karşı tepki göstermeye davet ediyoruz.