Pakistan Meclis Başkanı Raja Pervez Eşref başkanlığındaki alt meclis oturumunda Cemaat-i İslami (JI) MNA Mevlana Abdul Ekber Chitrali tarafından sunulan yasaya göre Muhammed’in ashabı, ailesi ve eşlerine hakaret etmekten suçlu bulunanlar; en az 10 yıl, en fazla müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Bahsi geçen suça verilen önceki cezalar ise 3 yıl ile sınırlı.

Pakistan’daki ayrı bir gelişme de Kur’an-ı Kerim öğretilerini tüm üniversite öğrencileri için zorunlu kılınmasının oy birliği ile karara bağlanmış olması. Karar, din öğretiminin ek not sağlanması için sınavların bir parçası hâline getirilmemesini şart koşsa da bu sayede öğrencilerin odak noktası Kur’an’ı öğrenme olacak.

Pakistan, uzun zamandır din temelli bir baskıyla yönetiliyor. Hayatın her alanına sokulan dinî kurallar, kanunlara dönüşmüş durumda. Müslüman olmayan azınlıkların var olma mücadelesi verdiği ülkede bu tip yasalar Müslümanlara bile nefes aldırmama üzerine kurulu.

Kanunlar, insanlar için varken dine ait tabuların kanun eliyle balyoza dönüşmesi kaçınılmazdır. Din, en kullanışlı baskı aracıdır. Özgür düşüncenin önünde bir sete dönüşen bu tip kural ve kanunlar, halkı baskıyla sindirmeye yarar. Tam da bu yüzden derneğimizin de verdiği aydınlanma savaşı, laikliği baz alarak sürdürülmesi gereken bir özgürleşme mücadelesidir de.