Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, eş cinsellikle ilgili “Millet eş cinsel olsun diye iblis kendini düzdürdü.” dedi.

Aykırı gazetesinin haberine göre Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü,  haftalık düzenli olarak yayınlanan sohbetlerinden birinde eş cinsellik üzerine açıklamalarda bulundu.

Şeytanın insanları eş cinsel yapmak için insan kılığına girip kendini düzdürdüğünü anlatan Cübbeli Ahmet, vaazında toplumun da daha sonra iblisten gördüğü şeyi fakirleri cezalandırmak için kullandığını ve böylece eş cinselliğin yayıldığını anlattı. Cübbeli Ahmet’in konuyu şöyle açıkladı: “Ne yaptı iblis? İblis yeter ki bu millet eş cinsel olsun diye kendini düzdürdü yani. Hakikaten insan kılığına girdi. bip yapacak bir şey yok burada. Yeter ki bu millet harama bulaşsın ‘Beni düzün’ dedi.”

Bilindiği üzere İbrahim’i din geleneğinde Lut kavmi anlatısı vardır ve oradaki kavim, erkek erkeğe birleşmeden dolayı helak edilmiştir. Kur’an anlatısında Lut kavmi yok olmuş fakat Lut peygamber kurtulmuştur. Lut peygamberin karısı da helak olmuştur lakin karısının neden helak olduğunu Kur’an’dan değil de İncil’den öğreniyoruz. Bu anlatı üzerine Müslümanlar, eş cinsel insanlara karşı tavır sergilemişlerdir ve günümüz Türkiye’sinde de tarikatlaşmayla  beraber Lut anlatısı şeytani figürlerle özdeşleştirilip LGBT bireyleri öcüymüş gibi halka lanse etmektedir. 

Türkiye gibi Müslümanların yoğun olarak yaşadığı  bir toplumda var olma sıkıntısı çeken LGBT bireyler, tarikatların söylemiyle dolaylı hatta çoğunlukla doğrudan hedef hâline getiriliyor. Eş cinselliğin hayvanlarda da görülen doğal bir durum olduğundan habersiz Cübbeli ve benzer düşünceye sahip tarikatlar şeyhlerine şöyle bir soru yöneltilebilir: Şeytan eş cinselliği yaymak için kendini düzdürdü ise günahsız, gariban hayvanlardaki eş cinselliğin yayılması için kim kendini, kime düzdürdü?