Haber7’nin “İngilizler İslam’a Koşuyor” başlığıyla aktardığı habere göre Birleşik Krallık’ta yapılan nüfus sayımında Müslümanların sayısı 10 yıl öncesine göre %57 artmış. Kuzey İrlanda’da ise “Dinim İslam” diyenlerin sayısı ise 2011 yılından bu yana %183 oranında artış göstermiş.

“Census 2021” ismi verilen sayımda İngiltere ve Galler’de Müslüman sayılarına ilişkin ilk analizler kamuoyu ile paylaşıldı. Haberde paylaşılan görsel ise bu verinin, başka birçok veri yok sayılarak başlıklaştırıldığını kanıtlıyor. Verilere göre 33.3 milyon olan Hristiyan nüfusu, 27.5 milyona gerilemiş. Fakat -çeşitli oranlarda olsa da- Budizm, Hinduizm, Yahudilik, Sih dini gibi diğer dinlerde de artış gözlemlenmiş. Asıl çarpıcı artış ise dinsizlere ait. No Religion verisinde 2011’de 14.1 milyon olan inançsızlarının sayısının 2021’de 22.2 milyona çıktığı görülüyor. Haber7 ise bu ayrıntıyı görmezden gelmek bir yana, haberde yer vermeyerek yok sayıyor.

Haber7’ninkine benzer İslami propagandalar Avrupa’da sıklıkla yapılıyor. Hatta “Elon Musk Müslüman mı oluyor, İngiltere kralı Müslüman, Amerika kıtasını Müslümanlar keşfetti, en İslami ülkeler sıralamasında Norveç varmış” gibi söylemlerle İslam’dan hızla kopan kitleyi ikna etmek istemekteler. 

Hristiyanlık dışındaki dinlere mensup insan sayısındaki artışın altında yatan gerçek ise bu bölgelere yapılan göçtür. Orta Doğu halklarında süregelen mezhep savaşları, demokratikleşememe, İslamiyet’in âdil bir ekonomik sistem kuramaması gibi sorunlarla Müslüman devletlerdeki insanlar ülkelerini terk etmektedir. İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde hem bu göç yoluyla gelen insanlar hem de kalıcı olarak yerleşenlerin nüfus artışıyla değiştirdiği demografik yapının sonuçları yok sayılamaz. Araştırma verileriyle illa övünülecekse bu daha çok Ateizm Derneği olarak bizim hakkımız zira dinsizlerin nüfusundaki artış, tüm dindarların toplam artışından daha fazla. Ama bununla övünecek değiliz. Günümüz dünyasında önemli olan yığınlar değil nitelikli insan gücüdür. Sorgulanması gereken Müslüman sayısı değil, bu insanların Avrupa’ya ne katkısı olduğudur?