Hollanda kamu yayıncısı NOS, gazeteci Ekke Overbeek’in üç yıl boyunca Papa 2. John Paul’ün doğduğu ve piskoposluk yaptığı Polonya’daki arşiv araştırmalarını paylaştı. 

Söz konusu araştırmaya göre Papa 2. John Paul, piskoposluk yaptığı Polonya’nın Krakow şehrinde idaresi altındaki bazı rahiplerin cinsel istismarını göz ardı etti ve onları görevden almadı. Hatta söz konusu istismara karışıp ceza alan bir rahibin görevine son vermeyip onu başka bir piskoposluğa bile gönderdi. Çocuk istismarıyla suçlanan Eugeniusz Surgent isimli bir rahibin oda arkadaşına dayandırılan bilgiye göre ise Surgent, 2. John Paul’e yazdığı mektupta çocuk istismarından af dilemesine rağmen istismarı tekrarladı.

Gazeteci Overbeek’in kitabının taslağını inceleyen Varşova Üniversitesi Kültürel Antropoloji Profesörü Stanislaw Obirek araştırma verileri  hakkında “2. Jean Paul’ün gençliğinde de aziz biri olduğuna ilişkin mitleri yıkacak derecede gerçek, ilk elden ve tutarlı tarihi bilgiler bulunuyor.” yorumu da habere eklendi.

Çocuk istismarı, sadece geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerin değil; gelişmiş sayılan ülkelerin de sorunu. Çünkü istismarcıların sırtını dayandığı bir güç var ve o da dinî dogmalardan başkası değil. Avrupa ve Amerika’da Hristiyanlık, Orta Doğu ve Türkiye’de İslamiyet, Hindistan’da Hinduizm… Adı değişse de istismarcılara göz yuman ve hatta onları savunan, dogmaları körü körüne kabul etmiş dindarlardan başkası olmuyor. Bu da bize asıl savaşmamız gerekenin, gerici zihniyet olduğunu bir kere daha hatırlatıyor.