Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre 2017’den bu yana düzenlenen Uluslararası Bilimin Işığında Yaratılış Kongresi’nin 6.’sı, Ekim’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde toplandı. Onur kurucuları arasında SADAT hissedarlarından Nevzat Tarhan’ın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın gibi isimlerin bulunduğu toplantıda materyalist felsefenin inançsızlığı yaşam tarzı haline getirdiğinden iddia edildi ve Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, Said Nursi’yi “büyük âlim” addetti.

Konferansta “Bilimle din ayrı düşünülemez çünkü bilim Allah’ın yaptıklarıyla çelişmez, kâinatı anlamada bilim Allah’ın yaptıklarını inceler fakat günümüzde bilim yapılsa da bu Allah’ın hikmeti olarak aktarılmıyor, bu da materyalist görüşe kapı aralıyor.” fikri savunuldu. Evrim için ise değişim, başkalaşım ve farklılaşma gibi kavramların evrim olmadığı, Allah’ın kâinatta koyduğu ve icra ettiği kanunlar olduğu iddia edildi. Evrim Teorisi’nin de var olamayacağı eski köpekbalıklarının ilk yaratıldıkları günden bugüne kadar iskelet sistemlerinin kıkırdaktan ibaret olmasıyla temellendirildi.

Bu sözde evrim konferansındaki bakış açılarının çarpık ve hatalarla dolu olduğunu görüyoruz. Üniversiteler iktidarın örtük teşvikiyle bilimin değil mollaların yeri yapılmaya çalışılıyor. Evrimi artık tüm dünyanın kabul ettiği açıktır. Çağdaş kabul edilen ülkelerin üniversitelerinde evrim değil evrimim basamaklarının seyri üzerinde çalışmalar ve tartışmalar yapılmaktadır. Günümüzde evrimin değil evrimle çelişen dinlerin gerçekliği sorgulanmalıdır.

Ateizm Derneği olarak Türkiye’deki bilim karşıtlığını ve bilime yön verme çabalarını kınıyor, üniversitelerin bilimin ve bilimsel yöntemlerin binlerce yıl öncesinden kalan dogmalar dikkate alınarak çürütülmeye çalışılan yerler olmadığını hatırlatıyoruz. Bilimle kalın.