Aydınlık’ın nefret söylemi barındırından haberine göre MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem “LGBT dayatması” olarak nitelediği sorun görünümlü nefreti Meclis’e taşımayı planladıklarını belirtti. Sunulması beklenen yasa teklifinin geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da ve Ankara’da düzenlenen gerici “Büyük Aile Buluşması” bileşenlerinin talepleri doğrultusunda hazırlandığı açıklandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Arzu Erdem, internet televizyonlarının, dijital yayın platformlarının milli ve manevi değerleri LGBTİ+’ları normalleştirerek zedelediğini iddia etti, ailenin yıpratıldığını şu sözlerle savundu: “Toplumun hatta insan neslinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini engelleyen, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu yıpratmayı, yozlaştırmayı ve toplumun yapısını bozmayı hedefleyen, fiziki ve ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin ve nesillerin yetişmesini engelleyen her türlü hareketin önüne geçilmeli, her türlü oluşumla mücadele edilmeli ve gerekenler yapılmalı.” 

Erdem’in açıklamasının alt metninde toplumun halihazırda homojen ve değişmez bir yapıda olduğu, LGBTİ+ bireylerin görünür olmasının sağlıklı yurttaşların yetişmesine engel olduğu iddiaları yer alıyor. Okurlarımıza bunların yalnızca çürütülebilecek iddialar olduğunu unutmamaya davet ediyoruz. Kaldı ki bu tür düşüncelerin çağdaş Batı toplumlarında çoktandır kabul görmediği herkesin malûmu. Zaten belli ve değişmez bir “toplum yapısı” söz konusu olsaydı bugün kadın erkek eşitliğinden söz etmenin mümkün olmayacağını da hatırlatırız.

Netflix ve Disney+ gibi platformları milli ve manevi kültür ve değerlerle bağdaştıramadığını söyleyen Erdem, bu dijital mecraların insan doğasına aykırı olduğunu iddia ediyor ve bunlarla mücadele etmeyi gerekli görüyor. Televizyon dizilerine de eleştiri getiren Milletvekili, totaliter bir rejimde olabileceği düşünülebilecek bir öneriyi de ekliyor: “Ülkemizdeki televizyon yayınları toplumun değerlerini, millî kültürünü koruma yaşatma, yeni nesillere doğru şekilde aktarma eğiliminde olmalı. Kaliteli ve eğitici filmler hazırlanmalı ve yayınlanmalıdır.”