BirGün Konya’da lise öğrencileri arasında yapılan bir araştırmayı haberleştirdi, habere göre öğrencilerin %70’i “Şüphesiz, Allah var.” dedi. AKP’nin dindar nesil yaratma çabası, %30’luk kesim için işe yaramamışa benziyor. Konya gibi muhafazakârlığı ile övünen şehirlerin bile liselerinde, deizm ve ateizm yaygınlaşıyor. 

İnanç çeşitliliğinin yaygınlaşmasında şüphesiz ki internet büyük rol sahibi. Fakat daha etkilisi, toplumun gözünde yeniden şekillenen ve siyasal İslam’a saplanmış Müslüman imajıdır. Ankete göre dinî değerler üzerinde en fazla etkiye sahip olan şey, %69.7 oranla “aile kurumu”. 

Araştırma ayrıca dini temsil edenlerin, dindarların çoğalmasında olumsuz etkiye sahip olduğunu gösterdi. Başta terör olayları ve mezhep çatışmaları olmak üzere olumsuzlukların meşrulaştırılmasında dinin kullanılması, gençlerin dine karşı mesafeli durmasına neden oluyor. Sonuç olarak görülüyor ki AKP’nin halkı dindarlaştırma çabaları, lise seviyesinde bile ters tepmiş! Dindarlık yerine dine karşı kindarlık yayılıyor.