T24’ün haberine göre Sakarya’da olduğu iddia edilen bir sokakta gerçekleşen zikir videosu, sosyal medyada hızla yayıldı. Eylemi gerçekleştiren grubun Nakşibendi tarikatı mensupları olduğu sanılıyor.

Gündem olan videoda sarıklı ve cübbeli bir kişinin etrafında oluşturulan insan çemberinin, bir ilahi eşliğinde zikir çektiği görülüyor. Daha önce de sosyal medyada tarikat mensuplarının zikir çektiği hatta bazı icazet törenlerinin sokaklara taşırıldığı birçok videoya denk gelsek de bir zikrin tarikat üyelerince sokakta yapıldığına ilk kez şahit oluyoruz.

Atatürk devrimlerinin hedeflediği, din ve inanç pratiklerinin toplumsal alandan çıkartılıp özel alana çekilmesi fikri çok partili hayata geçilmesinin ardından zaafa uğratıldı. Sağ hükûmetlerin müsamahakâr davranması sonucu gittikçe palazlanan tarikatlar, inanç pratiklerini gerçekleştirmenin ötesinde kamusal alanın şekillendirilmesi gibi illegal amaçlar da gütmeye başladılar. 

Nihayet geldiğimiz noktada kamusal alanın tümden işgal edilmek istendiği; İslam’ın emrettikleri dışında hiçbir etkinliğin yapılmasına izin verilmemesi, sokakların tüm azınlık ve hak arayışındaki gruplara yasaklanması gibi vahim gelişmelerden anlaşılacaktır. Demokratik bir ülke ancak laik bir devletle mümkündür. Bu bakımdan kamusal alanın dinci grupların işgaline uğradığını görmekten derin rahatsızlık duyuyoruz. Kendini demokrat olarak tanımlayan tüm kesimlere hatırlatırız ki kamusal alan kimsenin tekelinde olmamalıdır, laiklik herkes için vazgeçilmezdir.