Diyanet İşleri Başkanı’ndan mesaj var: “Gençlerimizi namazsız, ibadetsiz bir Müslüman olarak yaşamaktan kurtaralım.” Bu mesajıyla yeni bir Müslümanlık tarifi yapan Ali Erbaş, Türkiye’deki tüm gençleri Müslüman varsaydı.

T24, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamalarını haberleştirdi. Habere göre Erbaş, Karaman’da İl Müftülüğünce teriplenen hafızlık icazet töreninde kendini Müslüman olarak tanımlayan gençlerin ibadetlerini gerçekleştirmemesinden yakınırken yetişkinler ve yetkililere bir çağrıda bulundu: “Onları namazsız, ibadetsiz bir Müslüman olarak yaşamaktan kurtaralım. En önemli vazifelerimizden biri budur. Topluyoruz, çarpıyoruz ulaştığımız sayı bir milyonu, bir buçuk milyonu geçmiyor.”

Türkiye’deki tüm gençleri Müslüman varsaymanın, bilinçsizce yapılmış bir hata olduğunu düşünmek naifçe olacaktır. Burada hedeflenen, kendini İslam’ın bir biçimine ait hisseden genç yurttaşları, kimlikleri üzerinden belli pratikleri yapması istenen Müslümanlık tarifine hapsetmektir. Bu kuşatıcı, kapsayıcı, zorlayıcı söylem; ülkemizde sayıları 7,5 milyona denk gelen genç nüfusun %9’unu oluşturan ateist, deist, agnostikler ve sayıları nüfusun sadece %5’ine denk gelen 4,2 milyon İslam dışı inanca sahip gencin tamamını da Müslüman varsaymaktadır.

Erbaş; sağlıklı bir toplum olmanın, namaz kılan Müslümanlardan vücut bulan bir toplum olunmasıyla başarılabileceğini iddia etti ve ekledi: “Cuma namazlarında hutbe verme imkanı buluyoruz. 18,5 milyon üniversite öncesi öğrencimiz var. 8,5 milyon üniversite öğrencimiz var. Bu gerçekleri kardeşlerimize kim anlatacak? Sizler hep birlikte hocalarımız, öğretmenlerimiz, vaizlerimiz, anne babalar bu doğruları hep birlikte anlatacağız. İşte o zaman biz sağlıklı bir toplum oluruz.”

Sayın Erbaş’ın yakınmalarındaki gerçeği mutluluk verici buluyoruz. İnançlarını aşan, dogmalardan kopan, öte dünyayla avunmayan, bilimi yol gösterici kabul eden gençlerin aydınlık, demokratik ve laik bir Türkiye’nin inşasında çok kıymetli roller oynayacağını umuyoruz. Bu vesileyle her bir inançsız yurttaşa sesleniyoruz, artık yalnız değilsiniz! İnternet sayfamızı ziyaret ederek derneğimizin bir üyesi, gönüllüsü ya da bağışçısı olabilirsiniz