2023-2025 Orta Vadeli Program’da yer alan merkezî yönetim ödenek tavanları Cumhuriyet tarafından haberleştirildi. Programla beraber 2023 bütçeleri de açıklanmış oldu. Alışılageldiği gibi en geniş bütçe, Hazine ve Maliye Bakanlığının oldu. Cumhurbaşkanlığının ödeneği ise yaklaşık %61 artırıldı, böylece 4,1 milyar TL’lik ödenek 2023’te 6,6 milyar TL olacak. 

Zaten ayrılan 22,9 milyar liralık bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet’in 2023 bütçesi, 35,9 milyar lira olacak. Böylece DİB, 17 bakanlıktan 7’sini geride bıraktı: İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı.;

Herkesi, 21’inci yüzyılın ilk çeyreğini bitirmeye hazırlandığımız günümüzde din hizmetlerine ayrılan milyarlarca liralık devasa bütçelerin anlamsızlığını hatırlamaya davet ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının, gelişmekte olan ülkemizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, tüm ülkelerin iklim kriziyle mücadele ettiği bir zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından daha fazla ödenek alması kabul edilemez. Sonrasında gelmesi umulan yeni yönetimin, aklıselimliği tümüyle yitirdiği anlaşılan hâlihazırdaki iktidar gibi davranmayıp bu konuda daha bilim dostu olacağına inanmak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılda hiçbir ülkenin, din hizmetlerine bilim ve teknoloji bakanlıklarından daha fazla bütçe ayıran hükûmetlerle yönetilmeyi hak etmediğine inanıyoruz.