2022 yazı, iptal haberleri arka arkaya gelen konser ve festivallerle hatırlanacak belki de. Eskişehir Anadolu Fest, Zonguldak Kozlu Müzik Festivali, Zeytinli Rock Festivali diye uzayıp giden listenin arkasında, gururlu teşekkürlerini kaymakamlık, valilikler ve ilgili bakanlıklara ileten yasa dışı tarikat ve cemaatler var. Zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şimdiye kadar sorunsuzca gerçekleştiği bilinen bu etkinliklerin iptalini sert açıklamasıyla savunmuştu: “Festival adı altında bir dizi sahtekârın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez.”

Cumhuriyet gazetesi, tüm bu yasaklarla geçen yazın sonuna doğru 17 Ağustos’ta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ve 24 Ağustos’ta da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiklerini duyuran İsmailağa cemaatini haberleştirdi. Adı geçen cemaatin ziyaretinde yer alan Adem Şener’in, Eskişehir Anadolu Fest’in iptali sonrasında “Osmanlı’nın ilk kuruluş merkezlerinden olan Eskişehir’in o topraklarında, manevi değerlerimizin malum azgınlıklarla ve ahlaksızlıklarla yok sayılmasına izin vermeyen valimiz Erol Ayyıldız’a Allah için teşekkürlerimi sunar, kendisinin destekçisi ve duacısı olduğumu bildiririm.” şeklindeki paylaşımı  hatırlanacaktır. Adem Şener’e, bakanlıklar ziyaretinde Mehmet Talu da eşlik etti.

Dar bir grubun İslami temellere dayandırılan talepleri nedeniyle on binlerce insanın eğlencesi olmuş on beşe yakın festival ve konserin yasaklanması; makbul kabul edilen vatandaşların, makbul olmadığı düşünülenler üzerindeki zafer ve hakimiyeti olarak görülmemelidir. Bu, devleti yöneten hükûmetin tarafsızlığını yitirdiğinin, bir grubun taleplerini hukuksuzca öncelediği ve makbul görülmeyen yaşam tarzlarına müdahale edildiğinin en bariz örneğidir. Yine bu yasaklamaların bir gerekçesi de iktidarın hegemonik illüzyonunu; onun ideolojik, toplumsal ve kültürel bakımdan artık iktidar olma kudretine sahip olmadığı gerçeğini göstereceği için zedeleyecek olmasıdır.