Görünen o ki tarikatların en ehil olduğu işlerden birisi de insanların haklarının gasp edilmesi, çalınması. Gazeteci Barış Pehlivan, son yazısında PTT çalışanlarına dair yapılan yönetmelik değişikliğini hatırlatarak, PTT’de hukuk müşavirliği görevine getirilen Muhammet Raşit Köseye dikkati çekti. Yeni yönetmelikte 5 yıllık avukatlık yapmış olmak şartı kaldırılırken 3 yıl çalışıyor olma şartı getirildi. Tabii ki bu şartlara uyan kişi tesadüf eseri (!) ismini Menzil tarikatı şeyhi Muhammet Raşit Erol’dan aldığı düşünülen bir kişi oldu.

Son yirmi yılda asırlık devlet kurumlarını tarikatların oyun sahasına çeviren, kurumların içinin boşalmasına yol açan, liyakatı tümden unutmuş görünen AKP, en büyük besin kaynağı olan karanlık odakları beslemekten asla vazgeçmeyeceğini her seferinde gösteriyor. Çalınan sınav soruları ve buna rağmen başarılı olup mülakatta Nakşibendi şeyhlerinin kutsal ibriklerini sordukları yitik gençlik için artık sadece öfke ve nefret  uyandırdıklarının farkında değiller mi ki hak gasplarına devam ediyorlar?.. 

Farkındalar, tek sorun kendi inançları dışında hiçbir düşüncenin var olmaması uğruna yaşayan ve çalışan tarikatlarla onlardan beslenen ideolojilerin kendileri dışında herkesin yok olmasını istiyor olmaları ve bu yüzden de her kuruma fütursuzca saldırmaları.

*(Osmanlıca) çalma, hırsızlık yapma