Türkiye’de, merkezinden aşırı sağına tüm siyaset yelpazesinde öğrenilmiş bir din istismarı ve ‘vatan, millet, Sakarya’ demagojisi en belirgin özelliktir. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da bu geleneği bozmamış ve din istismarını ırkçılığa bulayarak hem ağır bir cehalet örneğine imza atmış hem de ahlaksızca bir demeç vermiş yıllar önce. Kendini ‘Türkölçer, Kürtölçer’ sanıyor olsa gerek ki “Biz Müslüman olmayan Türk’e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürt’e niçin Kürt diyelim? Niçin insan diyelim?” gibisinden akıl ve ahlaka sığmayan bir açıklama yapmış. Geçmişte yaptığı bu açıklama sosyal medyada tepki görünce de buna yanıt olarak pislediği yere bir de tüy dikmiş! Zerre tarih bilgisi olmadığını, hele hele Türk tarihini hiç bilmediğini bir kez daha ortaya koyan bir açıklamanın ardından şöyle buyurmuş: “Bin yıllık tarihî birlikteliğin ve Efendimiz’in (s.a.v) birbirine kardeş ettiği Kürtlerimiz ile bizi, Marx’ın çocukları düşman edemez. Buna müsaade etmeyiz.”

Bu tipik din ve milliyet istismarcısı sağcı siyaset tüccarına önerimiz önce Türk tarihini öğrenmesidir. Gerekirse gelsin biz ona bedvaya ders verir, Göktürklerin Tengri inancını, Uygurların Budizmini, Avarların Hristiyanlığını, Hazarların Museviliğini, Akkoyunlular ve Safevilerin Şiiliğini, Selçuklu’nun Müslümanlığını, Karamanların Ortodoksluğunu anlatır, onu biraz kültürlü kılar, Türklük neymiş öğretiriz. Aynı şekilde Kürtlerin de tarih boyunca Zerdüştlük, Manicilik, Ezidilik, Hristiyanlık, İslam ve başka inançları tercih ettiklerini de ekleriz. Ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan, bugüne miras kalan Aydınlanma Devrimi için ayrı bir derse daha sokarız. Belki laikliğin ne olduğunu bu sefer anlar!

Türk, Kürt ve insan sözcüklerini bir kez daha o kirli, siyasî emellerine alet etmemesi için ayrıca bir ahlak dersi vermeyi de ihmal etmeyiz.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem ve demokrasiden dem vuran, merkez sağ bir parti olmaya çalışan İYİ Partiye de küçük bir önerimiz olsun. Böyle öğrenilmiş kötülüklerle siyaset yapanları mümkünse bünyenizden atın gitsin!