Ülkemizde din dersinin zorunlu hâle gelmesi 12 Eylül Darbesi’nin peşi sıra gerçekleşti. Anayasal ilkeleri çiğnememek adına müfredatın tüm dinleri kapsaması ve tek bir dinin öğretilerini içeren derslerin yurttaşların isteğine göre seçilmesi planlanmıştı. Oysa ülkemizde Sünni İslam temelinde şekillenen zorunlu DKAB dersi, kişilerin isteğinden bağımsız hâle getirilerek yıllardır pek çok hak ihlaline sebep oldu. 2007’de AİHM, anayasada kişinin isteğine bırakılmış olan DKAB dersinin, “kişilerin isteği gözetilmeden zorunlu din eğitimine dönüşmesi” nedeniyle Türkiye hakkında ihlal kararı vermişti. Ardından Danıştay, bu dersin kişilerin isteğinden bağımsız ve tek bir dini temel alarak verilemeyeceğine hükmetti.

Geçtiğimiz günlerde 2014 yılında yapılmış bir başvuruyu inceleyen AYM Genel Kurulu, “Anayasa’nın 24. Maddesi’nin dördüncü fıkrasında güvence altına alınan; ebeveynlerin, eğitim ve öğretimin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine” karar verdi.

AİHM kararını 2014’te vermişken AYM’nin 8 yıllık gecikmeyle de olsa verdiği bu karar ülkemiz için umut verici. Laik bir devletin tüm inançlara ve inançsızlık biçimlerine tarafsız kalması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; laiklik ilkesinin uygar toplumlar için vazgeçilmez olduğunu bilen ve savunan herkesi bu mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. 85 milyon insanın yaşadığı, her çeşit inancı barındıran bu toprakların bir Sünni Müslüman üretim merkezine dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Eğer siz de çocuğunuzun zorunlu DKAB dersinden muaf olmasını istiyorsanız, internet sitemizde bulunan hazır dilekçeleri doldurup ilgili makamlara vererek harekete geçebilirsiniz.

Ülkemiz ve yeni nesillerin istikbali için son derece önemli olan bilimsel, seküler ve akılcı eğitime acilen geçiş yapılmalı; bunun için de öncelikle zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Bu duruma sessiz kalmamak için sadece iki dakikanızı ayırıp kampanyamızı imzalayarak mücadelemize ortak olabilirsiniz.