Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), Dindar Seçmenler üzerine yaptığı çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Erzurum, Gaziantep ve Kocaeli illerinde ve İstanbul’un dindar seçmen yoğunluklu ilçelerinin belli semtlerinde yaşayan dindar seçmenlerin siyasi eğilim ve tercihlerini, bu eğilim ve tercihlerin sebeplerini ve yakın zaman içindeki seyrini göstermeyi amaçlayan çalışma, Türkiye’deki Sünni dindarlarla ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu.

 “Dindar” olarak tanımlanan bölgelerde Cumhur İttifakı kayıplar yaşamış olsa da, AKP’ye olan destek büyük ölçüde sürüyor. Kürtleri, Alevileri ve dinsizleri analiz dışında bırakıp sadece Sünni Türk dindarlara odaklanıldığında, Cumhur İttifakına destek %64,9’u civarında. Verilere bakılırsa dindar kesimin AKP’ye olan inancı eskisine nazaran daha az. Ama Erdoğan’a olan inançları hâlâ yerinde.

Araştırmaya göre, dindar seçmenler genellikle sadece dindar değiller; aynı zamanda milliyetçi, ataerkil, kendine özgürlükçü ve pragmatistler. Başka Müslümanların dertleriyle dahi dertlenmiyorlar ve rızıklarını Suriyelilerle paylaşmaya razı değiller. Aza kanaat etmiyor ve ensar olmak istemiyorlar. Erdoğan’ın yalnız bırakıldığını, yanında ona yanlışlarını anlatacak insanların olmadığını düşünüyorlar. Başta başörtüsü meselesi olmak üzere muhalefetin dini özgürlükler, sosyal politikalar ve yönetim kapasitesi konusunda iktidardan daha kötü olacağına dair kaygılar taşıyorlar. Ayrıca yeni gelen iktidarın dindar kesimden intikam alacağından da korkuyorlar.

  • Farklı araştırma kuruluşları tarafından farklı yıllarda yapılan çalışmalara ve Türkiye’deki inanç/inançsızlık gruplarına ilişkin verilere buradan ulaşabilirsiniz.