Ülkemizde laik eğitim katlediliyor

20. Milli Eğitim Şûrası, 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da toplandı. Açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan ve neredeyse 5. Din Şûrası ile eş zamanlı toplanan şûrada, “okul öncesi öğretim programında din, ahlâk ve değer eğitiminin yer alması” önerisi sunuldu. Ayrıca cemaat ve tarikatların meslek lisesi öğrencilerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için, “Mesleki eğitim öğrencilerinin ahilik ve fütüvvet geleneğine ilişkin farkındalığını artıracak faaliyetler yapılmalıdır.” önerisi sunuldu.

Bu gelişmeden yaklaşık 1 hafta önce de, Arnavutköy Aşık Veysel İlkokulu Müdürü Yüksel Bölükbaşı’nın okul duvarlarına dinî yazılar yazdırdığı ortaya çıktı. Söz konusu yazılar açıkça zihin yıkamaya yönelikti ve Eğitim-İş Sendikası, çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle bu yazılar hakkında şikayette bulundu.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin de duvar yazılarından rahatsız olduğunu belirten Eğitim-İş İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Hakan Uzun, görüşlerini şöyle aktardı: “İlkokul çağındaki çocukları pedagojik ve ruhsal gelişimini olumsuz olarak etkileyecek bu yazılar nedeniyle okuldaki öğretmenlerimiz, velilerimiz ve yaşları 6 ile 10 arasında değişen öğrencilerimiz rahatsız oldu. Eğitim-İş olarak, çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimini korumak ve sağlıklı bir eğitim ortamını tesis etmek adına, söz konusu yazıların kaldırılmasını talep ettik. Bu noktada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayetimiz oldu. Şikayetimizin değerlendirileceği söylendi, girişimlerimiz sonucu çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, okul duvarlarına yazdırılan bu yazılar silindi. Ancak bazı yazılar kaldı. Tablo şeklinde duvarlara asılan bu yazıların halen kaldırılmadığını biliyoruz. Bu konuda da çalışmamız sürmektedir.”

Dinci gericiliğin, sırtını laiklik düşmanı iktidara dayayarak ağacı yaşken eğmeye çalıştığını sıkça görüyoruz. Yukarıdakine benzer yasa dışı eylemler ancak sağduyulu vatandaşlar sayesinde medyaya yansıyor ve kamuoyu tepkisine göre bazen geri adım atılıyor. Çağdaş eğitim uygulamaları kapsamında, din eksenli eğitimin hiçbir karşılığı kalmamıştır. Başta zorunlu din dersi olmak üzere, Kur’an kurslarının örgün eğitimle kaynaştırılması ve din eğitiminin okul öncesi dönemde başlatılması gibi gerici uygulamalar, laikliğe açıkça aykırıdır ve dolayısıyla yasa dışıdır.

2022 yılında her çocuğa hakkı olan ücretsiz, çağdaş, laik ve bilimsel eğitime kavuştuğu bir dünya hediye etmek isterdik. Ama ateistler olarak böyle dileklerde bulunmuyor, bunu gerçekleştirmek için birlikte emek vermeye sizleri davet ediyoruz.